24 september 2021

En tidning på kristen grundNyheter

De lämnar FN-avtal o m migration

USA, Israel och Australien – liksom flera östeuropeiska länder – vägrar att godta FN:s nya ramverk för migration, som de menar tillåter illegal migration. Avtalet, som Sverige stöder, är dock inte bindande.

1 av 3

Endast för prenumeranter
Inger Alestig

Inger Alestig

Inger Alestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar