28 oktober 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Socialstyrelsen: Så ska färre döda barn födas

Socialstyrelsen tar nu krafttag för att inga barn ska födas döda. Bland annat ska sjukvårdspersonal få ökad kunskap. – Det kan finnas möjlighet till förbättring, säger Karin Källén, utredare vid Socialstyrelsen.

Dagen har tidigare berättat om föräldrar som förlorat sina barn som dött i magen.

Läs mer: Deras pojke dog innan han var född

Fyra per tusen barn

Det handlar om i snitt fyra döda barn per 1 000 födda. Denna andel har legat konstant under en tioårsperiod.

– Internationellt sett har Sverige en låg dödföddhet. Men resultat som framkommit i rapporten tyder på att det kan finnas möjlighet till förbättring, säger Karin Källén, utredare vid Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Efter 22:a veckan

Ett barn räknas som dödfött om det sker efter den 22:a graviditetsveckan.

Riskfaktorer är hög ålder hos mamman, högt BMI, tidigare missfall samt rökning. Den största orsaken som leder till dödföddhet är att tillväxten av någon anledning hämmas hos fostret.

Som ett led i arbetet för att minska antalet dödfödda barn föreslås därför hälso- och sjukvårdspersonal få ett kunskapsstöd.

Blodprovsanalyser

Detta ska ha särskilt fokus på blodprovsanalyser och mätning av tillväxt hos fostret.

– Vi föreslår också att när barn föds dödfödda ska systematiska genomgångar av medicinska journaler göras på nationell nivå av multiprofessionella team, säger Anastasia Nyman, utredare vid Socialstyrelsen.

Den ideella organisationen Spädbarnsfonden har under lång tid arbetat för att hälso- och sjukvården ska ta frågan mer på allvar.

– Vi är jätteglada att detta kommer, och det är en bra början, säger Malin Asp, ordförande i Spädbarnsfonden till Dagen.

Över lag positiv

Hennes enda invändning är att överburenhet – det vill säga graviditeter som går över tiden – inte pekas ut tillräckligt starkt som riskfaktor i Socialstyrelsens rapport.

– Överburenhet är en riskfaktor som går att göra något åt. Men i övrigt är vi positiva till förslagen som läggs, säger hon.

Joakim Lundgren

Joakim Lundgren är reporter på Dagen.

Fler artiklar