18 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

"Migrationsverket har inte lyssnat på oss"

Pastorer och prästers intygande i konvertitärenden ges fortfarande alltför låg trovärdighet, säger Björn Cedersjö på Sveriges kristna råd (SKR) efter att ha läst Migrationsverkets nya riktlinjer om konvertitärenden.

Endast för prenumeranter

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman är reporter på Dagen.

Fler artiklar