Nyheter

Claphaminstitutet: Ett vägval i strid mot religionsfriheten

Den konservativa kristna tankesmedjan Claphaminstitutet gör tummen ner för den politiska överenskommelsen om att förbjuda etablering av nya konfessionella friskolor.

– När partier som säger sig vara liberala nu tänker stoppa alla nya kristna och andra konfessionella skolor är det ett vägval i direkt konflikt med grundläggande liberala värden, säger Per Ewert, direktor för Claphaminstitutet.

Institutet, som under Almedalsveckan i somras presenterade en rapport om svenska myndigheters hantering av tro och religion i skolan, menar att det överenskomna stoppet strider mot flera internationella konventioner som Sverige förbundit sig att följa.

Läs här: Ny rapport sågar kritiken mot religiösa skolor

– Det är ett allvarligt brott mot religionsfriheten och en politik som bör utmanas och stoppas. Det strider både mot FN:s förklaring och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

Gäller er kritik stopp för nyetablering av alla konfessionella skolor, eller bara kristna skolor?

– Vi är principiellt för konfessionella friskolor överhuvudtaget, eftersom alla föräldrar ska enligt internationella konventioner ha rätt att ge sina barn en utbildning i överensstämmelse med deras religiösa och filosofiska övertygelse.

Så ni är lika mycket emot att man stoppar kristna skolor som att man stoppar till exempel muslimska skolor?

– Min gissning är att förbudet egentligen är riktat mot muslimska skolor och då vore det mer renhårigt att säga det rakt ut. Men i praktiken riktas udden mot de kristna skolorna eftersom de flesta konfessionella skolor i Sverige är kristna.

– Dessutom tycker vi det är naivt att tro att man med detta löser problemet med exempelvis islamisering.

I ett pressmeddelande med anledning av partiernas uppgörelse vill Claphaminstitutet uppmana alla kristna i Sverige till vaksamhet "över vad denna planerade mix av socialism och liberalism kan komma att betyda för kristen tro och värderingar".

Rent konkret, vad är det ni anser är fel med socialism och liberalism?

– I både socialismen och liberalismen finns det inslag av en ideologi som sätter människan i centrum. Det är utopiska ideologier som tror på att människan själv, utan Gud, ska skapa sitt paradis på jorden. Kristna ska alltid vara vaksamma mot dessa ideologier, säger Per Ewert.

– Kyrkans uppdrag är att vara en profetisk motkraft gentemot makten, varhelst makten väljer att avvika från de bibliska principer som är en grund för ett gott samhälle.

Fler artiklar för dig