Nyheter

Migrationsverket: ”Testet är missvisande”

Tusentals svenskar har testat ”Är jag kristen?”-testet. Myndigheten menar dock att testet inte håller måttet.

”Är jag kristen?” heter det snillrika spel som just nu sprids som en löpeld i sociala medier. Där får man utifrån en rad olika frågor testa sig själv om man är kristen baserat på frågor som ställts av Migrationsverket till asylsökande. Det handlar exempelvis om att redogöra för tio Guds bud, katolska kyrkans sakrament samt att klarlägga skillnaderna mellan olika kristna inriktningar.

Skaparna av testet vill på detta sätt belysa det absurda i Migrationsverkets sätt att bedöma om en asylsökande är genuint kristen, vilket i många fall numera åberopas av konvertiter från islam som asylskäl.

”Vi har inga test”

Mardin Baban från Migrationsverkets pressenhet väljer att svara på tidningen Dagens frågor kring testet.

Läs mer: Test med konvertiters frågor för svårt för teologer

Vad säger du om de frågor som använts?

– Testet som cirkulerar på sociala medier är direkt missvisande, vi har inga tester för konvertiter. Migrationsverket har en utredningsplikt där fokus i frågorna främst ligger på den inre övertygelsen kring själva konversionen. Vissa kunskapsfrågor kan ha betydelse för helhetsbedömningen, exempelvis om en person uppger sig ha studerat teologi eller verkat som präst eller pastor.

Hur tar ni fram kunskapsfrågorna?

– Migrationsverket har en utredningsskyldighet och behöver ställa vissa frågor, dessa ska anpassas utifrån omständigheterna i det enskilda ärendet. Fokus för utredningen är inte kunskapsfrågor utan ligger i stället på den inre övertygelsen, religionens betydelse för individen och hur den tar sig uttryck.

Sökande har bevisbördan

– Det är den sökande som har bevisbördan att göra sina asylskäl sannolika, det gäller oavsett vilka skäl som åberopas. Migrationsverket ska sedan göra en samlad bedömning av alla omständigheterna. Viktigt att tillägga är att den sökande alltid har rätt att överklaga Migrationsverkets beslut till domstolarna som gör en egen bedömning.

Sveriges kristna råd har riktat skarp kritik mot hur det går till när Migrationsverket bedömer en persons kristna tro. Varför tar ni inte kritiken på allvar?;

– Vi lyssnar givetvis till kritiken och det är bra att diskussionen om Migrationsverkets utredningar och bedömningar hålls levande. Kyrkor och samfund är våra viktiga samtalsparter, bland annat Sveriges kristna råd som vi regelbundet utbyter kunskap och erfarenheter med. Senast i går (torsdag) träffade Migrationsverkets Generaldirektör och Rättschef företrädare för Sveriges kristna råd.

Präster och pastorer som följt personen en längre tid på väggen mot den tron, varför väger inte deras ord tyngre?

– Eftersom det är personen som ska göra sin konversion sannolik är det framför allt den sökande egen berättelse som är grunden för Migrationsverkets bedömning. Därutöver ingår även vittnesmål, intyg och annan stödbevisning i helhetsbedömningen av ärendet.

Fler artiklar för dig