13 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Vänstern lyfter konvertitfrågan i riksdagen

Christina Höj Larsen (V) vänder sig direkt till migrationsminister Morgan Johansson (S) med en fråga om rättssäkerheten för asylsökande konvertiter.

1 av 3

Kyrkor har på olika sätt mobiliserat och fört fram sina synpunkter om Migrationsverket och domstolarnas bedömningar av konvertiter.

Nu lyfts frågan även i riksdagen.

Det är Vänsterpartiets migrationspolitiska talesperson, Christina Höj Larsen, som i en skriftlig fråga vill ha svar på om några initiativ tas för att stärka rättssäkerheten för asylsökande konvertiter.

Frågan riktas till Morgan Johansson (S) som nyligen utsetts migrationsminister, en ministerroll han även haft vid tidigare tillfälle.

Hänvisar till testet

I sin skriftliga fråga hänvisar Christina Höj Larsen till det kristendomstest som nyligen spreds via sociala medier och som tagits fram av pastor Micael Grenholm.

"Migrationsverket säger i ett uttalande att testets frågor är tagna ur sitt sammanhang och har inte ställts under ett och samma utredningssamtal, men medger att frågorna kan ha använts av myndigheten. Enligt en hemsida som spridit frågorna är de hämtade från Migrationsverkets protokoll", skriver hon.

Nu undrar hon hur dessa frågor ge svar på om konvertiterna har skyddsskäl, och migrationsministern har nu i uppgift att ge svar på tal.

Även KD kritiska

Förutom Vänsterpartiets reaktion har även snarlik kritik lyfts fram av kristdemokrater. Hans Eklind, partiets migrationspolitiska talesperson, var exempelvis med vid Sveriges kristna råds manifestation för konvertiter i asylprocessen för att visa sitt stöd.

– Min bakgrund som präst har gett mig en ovärderlig inblick i konvertiters situation. Migrationsverket sätter, helt felaktigt, kunskapskrav i fokus för att avgöra om huruvida en person konverterat eller inte trots att den kristna tro är först och främst relationell, sa Hans Eklind då, via ett pressmeddelande som presenterades i samband med manifestationen.

Där menar han också att en bristfällig hantering av konvertiter är oacceptabel.

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman är reporter på Dagen.

Fler artiklar från Nyheter