21 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

SSU-topp: ”Skilj på din tro och ditt politiska engagemang”

SSU:s ordförande Philip Botström säger att det finns en tydlig gräns för hur mycket en människas religiösa uppfattning ska få spela in i politiken, och att som socialdemokrat ska man veta var ens lojalitet finns.

Hur mycket religiöst tankegods går det att ta med sig in i politiken? Helst inget alls om det strider mot vad ditt parti tycker, resonerar SSU:s ordförande Philip Botström, då han intervjuas i tidsskriften Kvartals fredagsintervju.

Utgår från Skåne

Anledningen till att ämnet förs på tal är skandalen i SSU Skåne som kuppades av en muslimsk falang som drev en linje som på många sätt gick stick i stäv med moderförbundet.

Men intervjuaren Staffan Dopping nöjer sig inte med frågor om det som hänt i Skåne, utan väljer att ställa frågan om tro och politik på ett mer generellt plan.

– Vi har många företrädare och medlemmar som är engagerade i ett trossamfund. Det tycker jag är bra, man ska kunna vara troende och politiskt aktivt, svarar Philip Botström inledningsvis.

Men, fortsätter han;

– Du måste kunna särskilja på din privata trosuppfattning och ditt politiska engagemang. Mitt parti har sedan vi bildades slagit fast att politik och religion ska särskiljas.

Inget lojalitetstvivel

Philip Botström fortsätter med att säga att det inte går att företräda Socialdemokraterna eller SSU och samtidigt tro på en religiös tolkning som är i strid med partiets grundläggande värderingar. Och om tro och politik på något sätt skulle hamna i konflikt är han tydlig med att de politiska idéerna har företräde.

– Det får inte råda något tvivel om var lojaliteten ligger, säger Philip Botström.

– Om du tillhör ett trossamfund där en präst eller en imam säger något galet måste du kunna ta avstånd från det. Kan du inte det då kan du inte vara en trovärdig företrädare för vår organisation. Så viktiga är våra värderingar om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.

Är själv ateist

Själv beskriver han sig i intervjun som ateist, vilket inte problematiseras djupare. I stället är det religiösa trosföreställningar som lyfts fram och som till viss del även pekas ut som ett problem.

SSU-toppen landar i att det är helt i sin ordning att vara troende.

– Men tror man att den egna tron ska påverka och styra politiken eller prägla samhällets utveckling, då börjar det bli olämpligt, säger han.

SSU Skåne pekas ut som ett exempel på hur fel det kan gå när muslimskt tankegods tar för stor plats. Philip Botström säger att SSU efter det som skett har infört mekanismer för att förhindra att något liknande sker igen.

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman är reporter på Dagen.

Fler artiklar från Nyheter