23 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Efter kritik – grönt ljus för Katolska skolan

Skolinspektionen har avslutat tillsynen gällande Katolska skolan i Göteborg. – Vi har genomfört ett omfattande åtgärdsprogram, säger rektorn Michele Pestalozzi.

1 av 2

GÖTEBORG. I maj förra året levererade Skolinspektionen allvarlig kritik mot verksamheten på Katolska Skolan av Notre Dame i stadsdelen Örgryte i Göteborg. Som Dagen då skrev handlade det bland annat om fysiska konflikter mellan elever både i korridorer och under lektioner.

Skolan fick fem månader på sig att åtgärda problemen – annars hotade vite på 500 000 kronor.

– Vi begärde anstånd eftersom det var en ganska tight deadline, men det fick vi inte. "Det handlar om studiero, och detta kan inte vänta", var svaret från Skolinspektionen. Med tanke på att det även var sommarlov under perioden hade vi i praktiken tre månader på oss att lösa problemen, säger Michele Pestalozzi, som då var ny i sin roll som rektor samtidigt som skolan också hade fått nya två biträdande rektorer.

Synliga rastvärdar

Utifrån Skolinspektionens kritik tog skolledningen fram en utvecklingsplan indelad i fyra områden där Skolinspektionen hade sett allvarliga brister. Planen finns numera uppsatt på anslagstavlor runt om på skolan.

– Den blå delen handlar om trygghet och studiero, vilket vi avhjälpte bland annat med längre sammanhängande lektionstid. Vi har också frågat våra elever var på skolan de känner sig mest trygga och lugna och låtit dem författa en trygghets- och trivselplan.

Strax före jul fick Michele Pestalozzi det formella beskedet att tillsynen var avslutad. Han berättar att det krävdes mycket arbete för att nå dit, men betonar att nya regler och riktlinjer på skolan inte är de viktigaste delarna utan att framgången i första hand bygger på att alla inblandade engagerade sig.

Läs mer: Skarp kritik mot Katolska skolan i Göteborg efter inspektion

Kan du ge några fler konkreta exempel på förändringar?

– Längre lektionspass, tydligt definierade raster med synliga rastvärdar, regelbundet schema för lunch. Allt detta har bland annat minskat utrymme för bråk och störningar.

Innebär det att ni har anställt mer personal?

– Nej, vi har organiserat de vuxnas tid på ett bättre sätt med större tydlighet.

Innan Skolinspektionen gav Katolska skolan godkänt genomfördes en ny inspektion. Många av frågorna från det första besöket återkom. Men Michele Pestalozzi berättar att inspektörerna nu även visade stort intresse för de konfessionella inslagen på skolan – och deras frivillighet.

– Jag har sett protokollet där det framgår att de ställde många sådana frågor till eleverna. Det gjorde de inte i våras.

Vill bevara identiteten

Frågorna resulterade inte i någon kritik. Däremot konstaterar Michele Pestalozzi att skolan kan bli ännu tydligare kring de konfessionella inslagen.

– Vi ska självfallet uppfylla lagen. Men vi vill också bevara vår identitet, säger han och förklarar att det – trots de rådande politiska vindarna mot konfessionella friskolor – finns många fördelar med profilen.

– Vi formar hela människor, ja jag menar att det är en formation, vi danar våra elever. Att både ha undervisning i matematik och andra ämnen, liksom om Gud, det är en längtan som finns i varje människa.

Michele Pestalozzi är tydlig med den långsiktiga målsättningen. Han säger att Katolska skolan ska bli "bästa skolan i stan" inom en femårsperiod, och på sikt känd som "helgonfabrik".

Johannes Ottestig

Johannes Ottestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar från Nyheter