12 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Påven: Jag skulle hellre dö än upphäva celibatet

Påven bekräftar celibatkravet i romersk-katolska kyrkan och avvisar tanken på att celibatet skulle kunna bli valfritt.

– Celibatet är en gåva till kyrkan, sa påven Franciskus när han under flygresan hem från Världsungdomsdagarna i Panama fick en fråga om detta från en journalist.

– Jag påminns om något den helige Paulus VI sa: "Jag skulle hellre dö än ändra lagen om celibatet".

Den franska journalisten Caroline Pigozzi frågade påven om det skulle vara möjligt att inom den romersk-katolska kyrkan tillåta gifta män att bli präster, så som man gör inom delar av den östliga katolska kyrkan.

Läs också: Syster Sofie O.P: Sexualitet är djupare än tillfällig njutning

Prästbrist

Frågan anknyter till en pågående dikussionen kring kyrkans allt större problem att locka unga till det vigda livet. Enligt vissa debattörer spelar celibatkravet en avgörande roll för det sjunkande antalet prästkallelser. Man menar att prästbristen i de västerländska delarna av kyrkan skulle kunna avhjälpas om celibatkravet togs bort.

Men där har Franciskus redan vid ett flertal tillfällen sagt nej. Och nu gör han det igen.

– Jag delar inte tanken på att göra celibatet till något valfritt, sa påven.

Läs också: Katolsk kyrka utmanar celibatet

Vill be över frågan

Samtidigt tillstod han att, om det någon gång skulle bli aktuellt att lätta på celibatreglerna, så skulle det ske till följd av att nödvändigeten att avhjälpa prästbristen på "mycket avlägsna ställen".

– En andlig ledare måste tänka på de troende, sa påven och uppmanade till vidare teologiska studier av frågan. Han sa också att han själv måste be mer kring frågan, då han "inte har bett tillräckligt".

Anna Bieniaszewski Sandberg

Anna Bieniaszewski Sandberg är tidigare reporter på Dagen.

Fler artiklar från Nyheter