17 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Kyrkans nätvandrare nominerades till pris

Målsättningen är att vara där unga är. Nu har Svenska kyrkans nätvandrare nominerats till Surfa Lugnt-priset.

1 av 2

"Svenska kyrkan har nätvandrat, i syfte att försöka se, stötta och stärka unga via nätet, sedan 2008 och möter varje vecka många unga personer."

Så står det i nomineringen där det även framgår att Svenska kyrkan gav ut boken "Den som vandrar på nätet" under 2017 "i syfte att inspirera och hjälpa andra att börja nätvandra".

– För tillfället har vi sex aktiva nätvandrare, anställda i Skara, Karlstad, Växjö och Göteborg stift. Det är de fyra stiften som driver utvecklingen. Sedan två år tillbaka har engagerade medarbetare på de fyra stiften tagit över utvecklingen av nätvandringen, men innan dess var det Kyrkans jourtjänst ihop med Skolkyrkan i Göteborg som drev den, säger Bo Erlandsson, verksamhetschef vid Kyrkans jourtjänst i Göteborg.

– Av egen erfarenhet vet jag att vi återkommande får höra från unga att det är bra att vi finns, fortsätter han.

Antalet globala Instagram-användare översteg i somras en miljard. Tusentals av dessa finns i Sverige och det är också Instagram som Svenska kyrkans nätvandrare nu har valt att satsa på.

Enligt Marie Mattsson, fritids- och konfirmandledare i Arvika pastorat samt nätvandrare på Instagram, vill de som tar kontakt med nätvandrarna till exempel prata om gymnasieval, om sorgen efter att relationen med pojkvännen har tagit slut, om vad föräldrarna har sagt eller om djupare existentiella frågor och psykisk ohälsa.

Läs mer: ”Vi behöver bli fler som vågar”

Fortfarande i uppstartsfas

Verksamheten befinner sig fortfarande i en uppstartsfas och för att ännu fler unga ska få hjälp behöver informationen om nätvandrarnas existens spridas.

Svenska kyrkans nätvandrare var en av de nio organisationer/personer som var nominerade till Surfa Lugnt-priset 2019. Kyrkans nätvandrare gick inte vidare till finalomgången, men Bo Erlandsson menar att uppmärksamheten ändå har varit positiv.

– Det viktigaste med nomineringen är den uppmärksamhet som vi får, säger han samtidigt som han också konstaterar att utmärkelsen var hedrande.

Under de senaste åren har Kyrkans jourtjänst och Skolkyrkan i Göteborg, nu senast även tillsammans med de fyra stiften, utbildat ett 40-tal anställda inom Svenska kyrkan i nätvandring. Men till skillnad från exempelvis jourhavande präst (och den så kallade SOS-brevlådan) – som finansieras av Svenska kyrkan på stiftsnivå och som har en nationell samordning – ligger ansvaret för att nätvandra helt på församlingarna.

– Och eftersom nätvandringen inte är geografiskt bundet blir det ofta en nedprioriterad del av verksamheten. Det är inte de egna församlingsmedlemmarna som i första hand berörs, säger Bo Erlandsson.

Har sökt pengar

Han menar att ansvaret borde lyftas till stiftsnivå och han berättar att en sådan process pågår, även om de ansvariga i stiften "har det kämpigt".

– Vi har sökt pengar från Allmänna arvsfonden för att kunna bekosta en heltid under ett år. Då skulle vi kunna samla ihop verksamheten och organisera samt förankra den på rätt nivå inom organisationen.

I dag vilar den i hög grad på engagerade människor, inte på organisationen.

De som gick vidare till finalomgången i Surfa Lugnt-priset 2019 är journalisten Jack Werner, föreningen #porrfribarndom samt organisationen Tilia.

Johannes Ottestig

Johannes Ottestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar från Nyheter