04 mars 2021

En tidning på kristen grund



Nyheter

Existentiell salong om tro och mening

Det var mer än fullsatt på teater Brunnsgatan Fyra i Stockholm vid det första tillfället för Existentiell salong med Joel Halldorf och Christer Sturmark. Extra stolar fick bäras in, och ett antal besökare fick nöja sig med ståplats.

De två samtalarna fick sällskap på scenen av journalisten Staffan Dopping som moderator, och hans första fråga var om de hade förstått kvällens titel, ”Varför finns vi?”.

Christer Sturmark, som presenterade sig som sekulär humanist, menade att frågan är felställd, eftersom den förutsätter en orsak som enligt honom inte finns. Joel Halldorf påpekade att frågan är modern – tidigare i historien har Guds existens tagits för självklar och därmed också det större sammanhang inom vilket vi lever våra liv, inom ramen för Guds vilja. Det är först när man tar bort Gud som frågan uppstår, menade han.

Därefter löpte samtalet på med respektfull ton och ett lagom mått av humor. Några gånger brände det till lite extra, till exempel när Staffan Dopping ville få Joel Halldorf att svara på frågan om inte evolutionen skulle kunna fungera även utan en Gud.

Mening kommer inifrån

Christer Sturmark uttryckte att ”mening” i livet är något som skapas av den enskilde individen och ingenting som kommer utifrån, och att han kan känna tacksamhet och förundran över livet utan att rikta det till någon.

Läs också: Joel Halldorf och Humanisten Christer Sturmark drabbade samman i debatt

Joel Halldorf frågade hur det blir för dem som inte har möjlighet att skapa denna ”mening” själva, exempelvis på grund av sjukdom eller andra begränsningar – utesluts de från möjligheten att leva meningsfulla liv, enligt den sekulära humanismen?

– Den kristna förståelsen av ”mening” innebär att också ett liv som ytligt sett har gått sönder och har upphört att vara meningsfullt har en mening därför att vi är älskade av Gud, sa han.

Paradoxer i kristen tro

Efter samtalet var det frågestund, och en av frågorna gällde om tron är till för dem som inte står ut med att inte få något svar på frågan om livets mening.

– Jag håller inte med, svarade Joel Halldorf. Den kristna tron innehåller många paradoxer – att Jesus var sann Gud och sann människa, till exempel. Tron ger inga enkla svar, utan vägar som leder djupare in i mysteriet.

Nästa ämne för Existentiell salong är ”Varför finns lidande?” och äger rum i samma lokal den 25 april.

Kvällarna är ett samarrangemang mellan bokförlagen Libris och Fri Tanke.

Carolina Klintefelt

Carolina Klintefelt är informatör på PMU. Hon har tidigare jobbat som redaktör för tidskriften NOD och för Dagens kultursidor. Hon skriver gästkrönikor på Dagens ledarsida.

Fler artiklar från Nyheter