17 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Evangeliska alliansen: Ryssland bryter mot religionsfriheten

Ett brott mot religionsfriheten. Evangeliska alliansen kritiserar i skarpa ordalag den dom på sex års fängelse som en rysk domstol avkunnat mot ett Jehovas vittne.

1 av 2

I förra månaden dömdes den danske medborgaren Dennis Christensen till sex års fängelse. Enligt domstolen i staden Orjol har Christensen gjort sig skyldig till att "organiserat extremistiska aktiviteter".

Christensen, som är utbildad ingenjör, har bott i Ryssland i många år och är gift med en ryska, Irina, även hon ett Jehovas vittne. Han kom till Ryssland 1995 för att hjälpa till vid ett bygge för Jehovas vittnen, och blev kvar.

Sedan 2006 bor han med sin fru i Orjol i södra Ryssland, samma stad där den amerikanske missionären Don Ossewaarde dömdes för illegal missionsverksamhet 2017, skriver Christian Today.

Flera människorättsorganisationer har reagerat mot fängelsedomen mot Dennis Christensen. Nu är det Evangeliska alliansens europeiska samarbetsorganisation, EEA, som tar till orda i ett skarpt uttalande.

"Mr Christensen har blivit dömd för en fredlig manifestation av sin tro som ett Jehovas vittne. Domen mot honom i domstolen i Orjol står i direkt strid mot Mr Christensens frihet att uttrycka sin tro och religion", heter det i uttalandet.

Evangeliska alliansen uppmanar de ryska myndigheterna att respektera internationella mänskliga fri- och rättigheter och uttrycker oro för att religionsfriheten åsidosätts i Ryssland.

Domen mot Christensen bottnar i ett beslut i landets Högsta domstol i april 2017. Då förbjöds Jehovas vittnen att verka i Ryssland. Gruppen pekades ut som extremister av myndigheterna och sedan dess har förföljelserna mot Jehovas vittnen spridit sig i landet.

Samtidigt infördes en ny lag som bland annat förbjuder evangelisation och missionsaktiviteter.

Nyligen rapporterade religionsfrihetsorganisationen Forum 18 att drygt 100 Jehovas vittnen runt om i Ryssland står åtalade för att ha organiserat, finansierat eller deltagit i religiös verksamhet. Uppgifter har också kommit om att en grupp Jehovas vittnen har torterats.

Lagen som diskriminerar olika religioner, på engelska kallad "Yarovaya law" efter dess upphovsperson, har kritiserats både för att inte nå upp till internationellt fastslagna överenskommelser för mänskliga fri- och rättigheter, och för att öppna upp för tolkningar som leder till grova övertramp.

Läs mer: Hundra Jehovas vittnen åtalas i Ryssland

Thomas Manfredh

Thomas Manfredh är reporter på Dagen.

Fler artiklar från Nyheter