19 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Rabbin: “På tiden att kyrkan pratar om antisemitiska stereotyper”

En av dem som gläds på ett särskilt sätt över att Svenska kyrkan nu lyfter frågan om den antijudiska konsten i sina kyrkor är Ute Steyer, rabbin i judiska församlingen i Stockholm. – Detta var på tiden, säger hon till Dagen.

Judar som mördar barn och judar som stjäl invigt nattvardsbröd för att vanhelga det. Det är två av de föraktfulla nidbilder som den kristna kyrkan varit med och målat upp, särskilt under medeltiden. I dag finns det knappast någon kristen som sprider dylika fördomar. Ändå måste samtalet fortsätta att föras, menar Ute Steyer, rabbin i judiska församlingen i Stockholm.

– Detta är inte en avslutad historia, samhället fortsätter att påverkas av stereotyper och kyrkan måste ta sitt ansvar. Det var på tiden att det här samtalet blev av och jag hoppas att det ska fortsätta, säger hon en stund innan hon ska delta i ett panelsamtal med bland andra Antje Jackelén och Anders Arborelius.

Läs mer: Är judar grymma och araber änglar?

Vilseledande teologi

Men det handlar inte bara om skulpturer på kyrkans fysiska väggar. Även bibeltolkare och teologer har genom historien bidragit till antisemitismen. En typ av ersättningsteologi, där judendomen helt förlorar sitt existensberättigande i och med att det nya förbundet skapas, är en av dessa tolkningar. Håkan Bengtsson, lektor i teologi vid Uppsala universitet lyfter det problematiska med denna tolkning. Han vill lyfta vikten av att alltid bära rätt glasögon i tolkningen av heliga skrifter.

– Vi måste alltid vara medvetna om spännvidden som finns i Nya testamentet mellan det polemiska och det enande, säger han och nämner några olika bibelställen som exempel.

– Vi ska inte använda oss av de polemiska tolkningarna för att underblåsa hat, anser han.

Under sitt föredrag nämner han även tolkningen att fariséer skulle varit judar som ett varnande exempel.

Läs mer: Sverige får sin första kvinnliga rabbin

Visa dem för alla

Ute Steyer tycker att det borde vara en rutin att benämna de stereotypa bilderna för alla som träder in i en kyrka med antijudiska symboler.

– Det är svårt att ta bort de nidbilder som finns. Vi kan inte gå omkring och förstöra byggnader. Men samtalet måste fortgå och påtalas varje gång man visas runt i domkyrkan eller i någon av de andra kyrkorna där detta finns, säger hon till Dagen.

Josefin Lilja

Josefin Lilja är reporter på Dagen.

Fler artiklar från Nyheter