14 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

”Ära19” ersätter Frizon

I månadsskiftet augusti–september arrangerar Evangeliska frikyrkan (EFK) lovsångseventet "Ära19 – en plats i Guds närvaro" på Torp.

Endast för prenumeranter

Johannes Ottestig

Johannes Ottestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar