08 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Vänförsamling tros bortspolad av cyklon

Allianskyrkan i Jönköping befarar det värsta. Deras vänförsamling i Moçambique kan ha förintats av cyklonen. – Vi har inte fått kontakt sedan i torsdags. Det är helt tyst, säger Lars-Åke Winberg, tidigare missionär i landet.

1 av 3

Dödssiffran efter den väldiga cyklonkatastrofen i östra Afrika steg under hela gårdagen.

Stora områden i Zimbabwe, Malawi och Moçambique ligger under vatten.

Allt tyder på att över 1 000 människor omkommit i vattenmassorna.

"Väldigt oroliga"

I allt detta finns den vänförsamling med 500 medlemmar som Allianskyrkan i Jönköping varit med att bygga upp.

– Vi är väldigt oroliga för hur det gått med de människor vi känt i 25 år, säger Lars-Åke Winberg till Dagen.

Senaste kontakten med församlingen hade han i torsdags.

– Då hade det börjat blåsa rejält och en takplåt hade farit av. Sedan bröts samtalet, säger han.

Efter det har han inte kunnat få tag på någon i staden Beira, där kyrkan ligger. Det är helt tyst.

– Det är omöjligt att få tag på någon direktinformation nu, säger han.

Beira är en av de städer som drabbats allra hårdast av cyklonen Idai. 90 procent av staden, med drygt en halv miljon invånare, har förstörts.

Dammar har brustit och staden är helt översvämmad.

– Det här är ett oerhört hårt slag för landet, säger Lars-Åke Winberg.

Själv var han där så nyss som i december. Till hösten hade församlingen i Jönköping planerat en gruppresa för att inviga nya församlingslokaler i Beira.

Nu blir det krismöte i stället.

Under gårdagen startade Svenska alliansmissionen en insamling till stöd för cyklonens offer.

– Vi kommer ha ett församlingsmöte på söndag där vi gör ett upprop för de drabbade. Men vi vet ju inte ens om staden finns kvar, säger Lars-Åke Winberg.

Den svenska biståndsorganisationen Diakonia finns just nu på plats i Moçambique för att slussa nödhjälp.

– Det är kaotiskt. Telefonnätet och internet är nere och vi vet inte omfattningen av situationen än, säger William Antonio Mulhuwo, programansvarig på Diakonia till TT.

Även Västerås stift i Svenska kyrkan har ett vänstift i de drabbade områdena. Biskop Carlos Matsinhe har fått kontakt med Svenska kyrkan och vädjar om förböner.

Extrem fattigdom

Cyklonen Idai drabbar Moçambique som just håller på att resa sig ur extrem fattigdom.

De senaste decennierna har varit gynnsamma och landet har haft en av Afrikas högsta tillväxtsiffror.

När Lars-Åke Winberg tillsammans med frun Carina var missionärer i landet på 1990-talet arbetade de med flera olika projekt. Bland annat startade de en organisation som arbetade med att förebygga hiv och aids.

– Det har varit en fantastisk utveckling som skett i landet. Nu finns mycket nya byggnader, fina broar och vägar som de höjt upp flera meter över marken för att skydda mot hårt väder, säger han.

Samtidigt är klyftorna stora och korruptionen ett enormt problem.

– När välståndet ökar, då sticker också korruptionen iväg. Det är som om de styrande politikerna ställt ut Moçambique till djävulen själv, säger han.

Joakim Lundgren

Joakim Lundgren är reporter på Dagen.

Fler artiklar från Nyheter