05 december 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Hon kan ta över som ordförande i POSK

Amanda Carlshamre kan ta över som ordförande i POSK, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan. – Jag brinner inte primärt för POSK utan faktiskt för Svenska kyrkan, säger hon.

Amanda Carlshamre föreslås av valberedningen som ny ordförande i Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK.

Den 4 maj samlas POSK:are från hela landet till årsmöte i Stockholm. Valberedningens förslag till ny ordförande efter Hans-Olof Andrén är Amanda Carlshamre.

– Jag fick frågan och har vägt fram och tillbaka och har landat i att det känns helt rätt att säga ja till valberedningens förfrågan. Jag har varit engagerad i POSK sedan senaste kyrkovalet 2017 men har jobbat med påverkansfrågor tidigare, säger hon.

I POSK:s program inför mandatperioden 2018-2021 står det: "POSK anser också att de allmänpolitiska partiorganisationernas inflytande över Svenska kyrkan måste upphöra."

Vill ni att politikerna ska försvinna från Svenska kyrkan?

– Nej inte politikerna men partipolitiken behövs inte i Svenska kyrkan. Det systemet vill vi förändra, förklarar Amanda Carlshamre som är uppväxt i Skara i Västergötland och har varit engagerad i styrelsearbete och ideellt i Svenska kyrkan sedan hon var femton år.

– Jag brinner inte primärt för POSK utan för Svenska kyrkan där jag ser att vi behöver förändra systemet. Då blir POSK min naturliga kanal och nomineringsgrupp att engagera mig i. Det har jag varit öppen med, säger hon till Dagen.

Spännande tid i Svenska kyrkan

Hon tycker att det vore spännande att komma in som ordförande i den nomineringsgrupp i kyrkomötet som just nu är den näst största. Så möjligheter att kunna påverka finns.

– Det är en spännande tid där det organisationsmässigt händer mycket i Svenska kyrkan och där allmänmedia oftare rapporterar och debatterar tro och religion.

Amanda Carlshamre har tidigare bland annat varit ordförande i Svenska kyrkans unga och haft andra uppdrag i kyrkan.

Vet du hur saker och ting fungerar i Svenska kyrkan?

– Ja, det tycker jag. Jag sitter i och har suttit i olika styrelser och haft uppdrag både på lokal nivå och nationellt och genom mina uppdrag har jag bildat mig en uppfattning.

Vilka frågor är du särskilt engagerad i?

– Frågor som rör kyrkans identitet, att bygga församling och generationsöverskridande verksamhet är exempel på sådant som jag brinner för.

Amanda Carlshamre är 29 år och bor sedan åtta år i Stockholm där hon studerar teologi och diakonivetenskap med sikte på att så småningom bli diakon. Just nu står hon mitt i en flytt och har därmed inte någon församling som hon räknar som sin.

– Förhoppningsvis kommer jag att hitta en framöver.

Så då är det en bra tid att bli ordförande i POSK?

– Ja, det tycker jag. Om årsmötet vill.

Thomas Manfredh

Thomas Manfredh

Thomas Manfredh är reporter på Dagen.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Nyheter