Nyheter

HD: NMR-plakat kan konfiskeras

De plakat som bars i nazistdemonstrationerna i Göteborg 2017 med journalisten Willy Silbersteins namn och bild är att anse som en tryckt skrift. Det slår Högsta domstolen (HD) fast i en dom. Därmed är det möjligt att de kan konfiskeras.

1 av 2

– Domen måste ses som en seger för skyddet av människors rätt till personlig integritet i stort. Domen innebär också en ökad möjlighet att ta sig an förtal och uthängningar av det slag som organisationer som Nordiska motståndsrörelsen inte sällan ägnar sig åt, säger Johan Nordqvist, ett av Willy Silbersteins ombud, till TT.

Det är den tidigare journalisten Willy Silberstein som drivit frågan. Han har begärt att de plakat som anhängare till Nordiska motståndsrörelsen bar vid demonstrationen i Göteborg 2017 ska konfiskeras med stöd av tryckfrihetsförordningen (TF). På plakaten fanns namn och bild på Silberstein tillsammans med texten "Förbrytare!".

Både tingsrätten och hovrätten kom fram till att plakaten inte kan prövas enligt TF då det inte går att säkerställa att de är framställda i en tryckpress. Något som nu HD underkänner som argument. HD återförvisar därför målet till tingsrätten.

Tingsrätten har tidigare konstaterat att skyltarna ska anses vara förtal. Men det har inte varit möjligt att driva ett förtalsmål mot dem som bar plakaten då polisen inte lyckts identifiera personerna. Om rätten skulle besluta att plakaten ska konfiskeras innebär det att alla exemplar ska förstöras och att det blir brottsligt att sprida dem i framtiden.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig