01 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

EFS "hittade" 13 miljoner kronor på pensionskonto

En intern genomgång visade att EFS hade avsatt för mycket pensionspengar. Nu är felet korrigerat vilket i sin tur möjliggör nya missionssatsningar. – Vi får en större handlingsfrihet, säger EFS kommunikationschef Johan Ericson.

1 av 2

Det var när EFS nya ekonomichef Roland Hyving började vända på stenar inför det senaste årsbokslutet som han insåg att pensionsinsättningarna hade varit för höga.

Under rubriken ”Tid för djärva missionssatsningar” i årsskriften förklarar han att den trevliga överraskningen innebär att årsmötets konsolideringsmål har uppnåtts ”med råge”.

”Har fått en unik chans”

Han poängterar samtidigt att detta inte innebär att givandet blir mindre viktigt.

”Jag vill därför att detta extra kapital som vi nu känner till, ska användas som en garant och en säkerhet för nya djärva missionssatsningar! Vi har fått en unik chans att ta ett steg fram utan att känna fruktan. Det fyller mig med förväntan på vad Gud vill göra i och genom EFS. Inte i historien, utan nu och genom oss.”

Enligt Johan Ericson går det inte att säga varför, eller exakt under hur lång tid, pensionsinsättningarna har varit för höga. Han nöjer sig med att konstatera att EFS ekonomi på området har präglats av försiktighet.

Med revisorernas godkännande var det nu ett bra tillfälle att återföra pengarna till det egna kapitalet.

– Det här är en bokföringsteknisk fråga, säger han till Dagen.

– Pengarna har hela tiden funnits på banken, frågan är bara på vilket konto de är registrerade. Nu har vi gjort en överföring.

Samtidigt som Roland Hyving och Johan Ericson gläds över att konsolideringsmålet på 25 miljoner kronor är uppnått poängterar Johan Ericson att 13 miljoner kronor är en relativt liten summa i förhållande till det årliga insamlingsmålet (32,5 miljoner kronor för år 2019).

”Extra barlast i båten”

– Om givandet skulle gå ned är de här extra pengarna snabbt borta. Men pengarna ger oss handlingsfrihet, frimodighet och administrativ trygghet. Vi har fått en extra barlast i båten.

I samband med det stundande årsmötet om några veckor kommer ”bonuspengarna” att redovisas. Någon större diskussion om dem förväntar sig inte Johan Ericson.

– Däremot kan det bli diskussion om den nya budgeten. På grund av de nya pengarna blir vi mer risktåliga och vi kan därför föreslå en minusbudget som en konsekvens av satsningar på missionsfältet.

– Vi är absolut tacksamma till Gud över pengarna och vi är även tacksamma över vår egen försiktighet som innebär att vi nu har den här möjligheten att satsa.

Johannes Ottestig

Johannes Ottestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar från Nyheter