05 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Utan kvinnorna stannar Etiopien

Halva Etiopiens befolkning lever under fattigdomsgränsen. Många livnär sig på jordbruk som ofta drivs av kvinnorna i familjen. Sedan landet fick ny ledning har kvinnornas situation uppmärksammats och fler kvinnor har tilldelats viktiga maktpositioner. Detta har gett hopp om att förändring är på gång. Men för de kvinnor som lever på landsbygden, är de små projekten, som drivs av PMU:s partner, fortfarande livsnödvändiga.

1 av 3

I rask takt kommer hon gående över det torra gräset. I oket över hennes skuldror dinglar två tunga buntar med ved. Shashe Guke bor i en by i Mandura i västra Etiopien och tillhör folkgruppen Gumuz. Precis som många andra kvinnor inom den här folkgruppen bär hon hela ansvaret för sin familjs försörjning och överlevnad.

– Alla aktiviteter utförs av kvinnor. Vi går till fältet och jobbar hela dagarna, vi samlar ved som vi bär hem, tar hand om hemmet och hämtar vatten. Männen gör ingenting av det, säger Gwanguja Durtsa, som bor i samma område som Shashe Guke.

Kvinnorna försörjer familjen

Etiopien är Afrikas näst folktätaste land med 105 miljoner invånare. Över 80 procent av befolkningen bor på landsbygden och försörjer sig på småskaligt jordbruk. Det innebär en stor sårbarhet kopplat till de pågående klimatförändringarna. I områden där människorna lever i fattigdom är det ofta kvinnorna som är mest utsatta eftersom de försörjer familjen och ser till så att det finns mat att äta.

På gården utanför Shashes hydda är det tomt på vuxna. Kvinnorna är ute på fälten och männen syns inte till. De enda som är hemma är de barn som inte går i skolan och får ta hand om varandra.  
– Enligt traditionen har inga av oss kvinnor gått i skolan eftersom flickor inte får gå i skolan. Därför har all arbetsbörda hamnat på kvinnorna, berättar Bult Zeta som också bor i Mandura.

Nya presidenten är kvinna

Man hoppas nu på förändring i landet. Den 2 april 2018 svors Afrikas yngsta ledare, 43-åriga Abiy Ahmed in som Etiopiens premiärminister. Sedan dess har han blivit uppmärksammad världen över för att han tagit stora kliv i demokratisk riktning och för att han tillsatt kvinnliga ledare på höga poster. Förutom att han utsett en kvinna till landets nya president, så har han även sett till att hälften av alla ministrar i regeringen är kvinnor. Detta är något som väckt hopp bland kvinnorättsgrupper i landet.

PMU-stödda projekt

En av EMWACDC:s insatser som PMU stöttar är självhjälpsgrupper, där kvinnor bland annat får lära sig gemensamt sparande för att kunna göra investeringar som underlättar det hårda arbetet. Genom ett roterande ledarskap inom gruppen, där alla får turas om att hålla i samlingarna, får kvinnorna många gånger för första gången även lära sig att de har rätt att prata inför folk.

– När vi har haft projekten igång ett tag i de olika byarna ser vi stora skillnader på hur skadliga gamla traditioner har ändrats, kvinnors roll har stärkts och män har börjat ta större ansvar hemma genom att dela arbetsbördan mer, säger Sintayhu Kulene som är projektkoordinator för de PMU-stödda projekten i Mandura-regionen i västra Etiopien.

Hos Shashe Guke är det nu eftermiddag och hon har hämtat vatten, malt mjöl för hand och bakat bröd, men arbetsdagen är fortfarande inte slut. Hon rusar vidare för att samla grönsaker till middagen innan det blir mörkt.

Text: Annelie Edsmyr

Vill du stötta PMU:s arbete i Etiopien:
SWISHA en gåva till 90 00 506, märk gåvan "Hon som bär, Dagen"

Läs mer på pmu.se

Fler artiklar från Nyheter