05 december 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Kristdemokraterna går emot systerpartierna i EU

EU:s "sociala pelare" har blivit en höger-vänsterfråga – men också en fråga som delar kristdemokrater i unionen. – Sara Skyttedal ligger långt från kristdemokratin på kontinenten, säger Europaexperten Henrik Brors.

Svenska kristdemokrater hör till de mest kritiska till den sociala pelaren, tvärtemot sina systerpartier i övriga EU.

Den kanske viktigaste höger-vänster-frågan inför årets EU-val här i Sverige är EU-projektet runt en social pelare.

Flera svenska partier på vänstersidan är positivt inställda till projektet, som hittills bestått av rekommendationer som bland annat gäller arbetsmarknad och social trygghet.

Svenska kristdemokrater hör till de mest kritiska till projektet. Men deras inställning delas inte av kristdemokrater på kontinenten – faktum är att de ofta har en motsatt inställning, säger Europaexperten och journalisten Henrik Brors.

– Det är en kristdemokratisk EU-parlamentariker, Marianne Thyssen, som väldigt hårt har drivit till exempel arbetsvilllkorsdirektivet, säger Henrik Brors.

– Och när EU-kommissionens ordförande, kristdemokraten Jean-Claude Juncker, talar om vad EU bör ägna sig åt de kommande fem åren så är det just att stärka den sociala pelaren han tar upp. Han pekar på arbetslöshetsförsäkring och socialt skydd som viktiga områden.

Kristdemokratin en facklig rörelse

I grunden för arbetet inom EU har alltid funnits tankar om att unionen ska komplettera nationella lagar, och det gäller också det sociala området, säger Henrik Brors. Dessa tankar har omfattats även av kristdemokrater i Europa.

Här finns dock en markant skiljelinje mellan svenska kristdemokrater och deras systerpartier i många andra europeiska länder - och det beror på att partierna har olika historia och bakgrund, säger han.

– I grunden är den kristdemokratiska rörelsen i Europa också en facklig organisation. Junckers far var facklig aktivist för stålarbetarna. Här fanns en grund till tankarna att man måste ta ansvar för människor också som löntagare.

Därför var det självklart för kristdemokrater i bland annat Tyskland, Belgien och Luxemburg att aktivt arbeta för sociala rättigheter och inte bara se på till exempel arbetsmarknadsfrågor från arbetsgivarnas sida, menar Henrik Brors.

Hamnat mer till höger

– Detta sociala ansvarstagande för människor var en grundval för kristdemokratin. Men här i Sverige har man inte varit med i den rörelsen, eftersom partiet bildades så sent. Man har inte fått den grunden. Så man har hoppat lite fram och tillbaka mellan att vara ett mittenparti och ett högerparti.

Visst finns det också grundvalar som talar om socialt ansvarstagande även hos svenska kristdemokrater, säger han.

– Men när man ska hitta sin position i den politiska paletten i Sverige har man hamnat ganska mycket längre till höger än de europeiska kollegorna.

Hur reagerar då kristdemokrater i EU på den svenska inställningen till den sociala pelaren?

– Man reagerar inte alls. Svenska KD har bara haft en plats i parlamentet, och i de sista mandatperioderna har man valt att sätta sig i utrikesutskottet, som inte är med i lagstiftningsarbetet i parlamentet. Så därför vet andra kristdemokrater i Europa ganska lite om den inställning svenska kristdemokrater har.

Läs även | Så styrs EU

Läs även | KD: EU ska fortsätta samarbetet med Libyen

Inger Alestig

Inger Alestig

Inger Alestig är reporter på Dagen.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Nyheter