Nyheter

Katolske biskopen ny ordförande för Sveriges kristna råd

Vid Sveriges kristna råds (SKR) årskonferens valdes Anders Arborelius till ny ordförande för det kommande året. Pingstledaren Daniel Alm valdes in i presidiet. – Jag hoppas att vi ska kunna vara en allt starkare röst för kristen tro och medmänsklighet, säger Alm.

SKR:s årskonferens pågick under två dagar i Södertälje, och konferensen gjorde två uttalanden: ett om sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer, och ett om konvertiter i asylprocessen. Uttalandet om sexuella övergrepp ska offentliggöras under nästa vecka, och innehåller en rad rekommendationer som ska spridas i landets kyrkor.

I uttalandet om konvertiter talar SKR om sin oro vad gäller situationen för konvertiter som söker asyl.

Träffar ministern på onsdag

"Det har kommit till allmän kännedom att rättssäkerheten för konvertiter i asylprocessen i dagsläget inte är tillfredsställande. Årsmötet uttrycker sin oro över detta tillstånd i vårt land. Årsmötet uppdrar åt styrelsen att fortsätta uppmärksamma detta i sitt arbete med frågor om migration och integration samt att adressera frågan i sitt kommande möte med migrationsminister Morgan Johansson", skriver SKR.

Mötet med migrationsministern sker redan på onsdag i veckan som kommer.

Vid årskonferensen valdes katolske kardinalen och biskopen Anders Arborelius till ordförande för det kommande året. Ordförandeskapet varar ett år och alternerar mellan representanter i presidiet utifrån de olika kyrkofamiljerna. Anders Arborelius efterträder ärkebiskop Benjamin Atas, Syrisk-ortodoxa kyrkan.

– Genom att kyrkoledarna turas om att leda vårt arbete skapas engagemang, delaktighet och ansvar vilket ökar inflytandet och ger god kunskap om varandra, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

Frikyrkoperspektiv

Daniel Alm, föreståndare för Pingst - fria församlingar i samverkan, valdes in i presidiet, som leder styrelsens arbete som representant för frikyrkorna. Daniel Alm ersätter kyrkoledare Lasse Svensson, Equmeniakyrkan.

– Jag ska försöka förvalta ansvaret att ingå i presidiet för SKR genom lyssnande och respekt för andras tradition, men också genom att bidra med ett pingst-och frikyrkoperspektiv, säger han.

Presidiet består förutom av biskop Arborelius och Daniel Alm av ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan, ärkebiskop Benjamin Atas, Syrisk-ortodoxa kyrkan, och generalsekreterare Karin Wiborn, Sveriges kristna råd.

Antalet medlemskyrkor i SKR är 26. I år minskade antalet med en kyrka, eftersom de två etiopiska ortodoxa kyrkorna inom rådet under året har gått samman i stiftet Etiopiska ortodoxa Tewahedo kyrkan.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig