23 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Tonårsaborter fortsätter att minska

Antalet tonårsaborter fortsätter minska i Sverige, enligt Socialstyrelsen. Minskningen är tydlig, det rör sig om en halvering sedan 2009.

Även i den ålder där abort är vanligast, mellan 20–29 år, har antalet aborter minskat på senare år.

"Att aborterna minskar bland yngre kvinnor kan dels bero på ekonomiska subventioner av preventivmedel, och dels att kvinnor i större utsträckning än tidigare använder långtidsverkande preventivmetoder, som hormonspiral och p-stav", säger Inga-Maj Andersson, barnmorska och utredare vid Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Fler tidiga aborter

Statistiken visar även att aborter som utförs tidigt i graviditeten fortsätter att öka. De flesta aborter utförs före vecka 7. Medicinsk abort, alltså med tabletter, är den vanligaste metoden.

Totalt rapporterades knappt 36 000 aborter i Sverige 2018.

Läs även | SD ändrar troligen sin syn i abortfrågan

Läs även | Ebba Busch Thor: Abortlagen kan behöva ses över

Fler artiklar från Nyheter