Nyheter

Här är Sveriges 25 största trossamfund

Sverige är numera mångreligiöst, med ett myller av olika trossamfund. Här är de 25 största, från Svenska kyrkan till Judiska centralrådet.

1 av 5

Backa bandet hundra år och det religiösa Sverige sträcker sig till Svenska kyrkan och några få frikyrkosamfund.

I dag är situationen helt annorlunda. Att Sverige har blivit mångreligiöst handlar till stor del om invandring.

Myndighet för statistik

För att ta reda på vilka trossamfund som är störst utgår vi från myndigheten SST:s senaste årsbok, där de samlar alla samfund som får statliga bidrag. De utgår i sin statistik från antalet betjänade.

– Det innebär att samfunden har möjlighet att redovisa medlemmar, men också regelbundna deltagare i sin verksamhet som inte är registrerade som fullvärdiga medlemmar, säger Max Stockman från SST, som är redaktör för årsboken.

– De båda tillsammans räknar vi som betjänade.

Statistiken är från 2017, varför finns inte färskare statistik?

– Den är på väg in nu, från 2018. Men vi publicerar inte den förrän vi gått igenom den och gjort vissa stickprover, säger Max Stockman.

Han säger att det är viktigt att få statistiken kvalitetssäkrad eftersom besluten att betala ut statliga bidrag utgår ifrån antalet betjänade i de olika trossamfunden.

Är statistiken tillförlitlig?

– Ja, det bedömer vi.

Samfund utan bidrag

Det finns även trossamfund som inte får statliga bidrag och som därmed inte är med på SST:s lista, främst Svenska kyrkan som har ett parallellspår i relationen till staten, men även rörelser som Jehovas vittnen, Mormonkyrkan och de hinduiska samfunden.

Max Stockman säger att det finns ytterligare religiösa grupper som inte ingår i statistiken, exempelvis vissa muslimska församlingar och en del kristna rörelser, han tar som exempel pentakostala grupper från Afrika eller Sydamerika som inte får statliga bidrag och därför inte rapporterar in statistik.

Utifrån dessa förutsättningar, här är Sveriges 25 största trossamfund;

1. Svenska kyrkan

Den forna statskyrkan är en gigant bland trossamfunden i Sverige med sina 5,9 miljoner medlemmar. När det gäller hantering av statistik lever de i sin egen värld, och SST:s statistik om betjänade används inte på samma sätt av Svenska kyrkan.

 

2. Katolska kyrkan

Att katolska kyrkan är det näst största trossamfundet i Sverige beror på att det är världens största kyrka, samt att den samlar troende från olika etniska grupper. Skulle exempelvis alla ortodoxa kyrkor i Sverige slå ihop sig skulle de bli större.

Antal betjänade enligt SST; 119 001

 

3. Equmeniakyrkan

Det har gått åtta år sedan detta supersamfund bildades, då Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige slogs ihop. Numera är det Sveriges tredje största trossamfund.

Antal betjänade enligt SST: 117 508

Läs mer: Pengar finns - men givandet minskar i Equmeniakyrkan

 

4. Pingströrelsen

Pingströrelsen är en av Sveriges största traditionella frikyrkoförbund och det fjärde största trossamfundet i Sverige.

Antal betjänade enligt SST; 113 229

Läs mer: Pingströrelsens långa vandring mot att bli ett samfund

 

5. Evangeliska frikyrkan

Frikyrkan med bas i Örebro förkortas ofta EFK och är precis som pingströrelsen en av de traditionella frikyrkorna i Sverige. Har sina rötter i Örebromissionen, Helgelseförbundet samt Fribaptisterna, tre rörelser som slog ihop sig och som sedan 2002 går under namnet Evangeliska frikyrkan.

Antal betjänade enligt SST; 50 766

 

6. Sveriges muslimska förbund

Sveriges största muslimska trossamfund har sitt huvudsäte i Stockholm men verksamhet i olika församlingar runtom i landet. Samlar sunnimuslimer från olika etniska bakgrunder.

Antal betjänade enligt SST; 40 143

Läs mer: Sverige spås få störst andel muslimer i Europa

 

7. Förenade islamiska församlingar

Sveriges äldsta rikstäckande muslimska trossamfund med huvudsäte i Stockholms moské, men med verksamhet i hela landet. Samlar även de sunnimuslimer med olika bakgrund.

Antal betjänade enligt SST; 33 483

 

8. Evangeliska fosterlandsstiftelsen

Samfundet är känt under förkortningen EFS och är egentligen en inomkyrklig gren av Svenska kyrkan. Men de har en verksamhet som står på egna ben och är bidragsberättigade som eget trossamfund av SST.

Antal betjänade enligt SST; 33 480

 

9. Islamiska shiasamfundet

En rikstäckande paraplyorganisation för shiamuslimska församlingar i Sverige.

Antal betjänade enligt SST; 33 180

 

10. Syrisk-ortodoxa ärkestiftet

De ortodoxa kyrkorna i Sverige är uppdelade i flera samfund främst utifrån etnisk bakgrund. Störst är detta syrisk-ortodoxa trossamfund med sitt högsäte i Södertälje.

Antal betjänade enligt SST; 28 455

Läs mer: "Risk att vi bara blir några tusen kristna kvar i Syrien"

 

11. Hinduer verksamma i Sverige

Formellt inte ett bidragsberättigande trossamfund, utan snarare ett mer löst nätverk uppbyggt kring olika tempel. Marie Spännare är sekreterare för Hindu Forum Sweden och säger till Dagen att rörelsen har uppskattningsvis 25 000 aktiva medlemmar, något som även seriösa forskare går i god för. Målet har varit att få till ett mer formellt trossamfund som ska kunna ta emot bidrag, men ännu en något udda fågel på denna topplista rent organisatoriskt.

 

12. Svenska islamiska församlingarna

Ännu ett sunnimuslimskt trossamfund med rikstäckande verksamhet. Har sitt säte i Eskilstuna.

Antal betjänade enligt SST; 24 703

 

13. Serbisk-ortodoxa kyrkan

Precis som namnet avslöjar är det här ett trossamfund med serbisk prägel.

Antal betjänade enligt SST; 23 844

 

14. Grekisk-ortodoxa kyrkan

Ännu ett av de stora kristna ortodoxa trossamfunden i Sverige.

Antal betjänade enligt SST; 22 511

Läs mer: Ortodoxa kyrkor på frammarsch i Sverige

 

15. Jehovas vittnen

Ett trossamfund som ofta beskylls för att vara en sekt, och de får inget statligt bidrag på grund av sin demokratisyn. Rättsliga förhandlingar har dock pågått länge. SST för ingen statistik på antal betjänade, men enligt egna uppgifter på sin hemsida finns det 22 330 vittnen i Sverige.

Läs mer: Jehovas vittnen bojkottar valet - nekas bidrag

 

16. Syrisk-ortodoxa ställföreträdarskapet

Ännu ett syriskt-ortodoxt trossamfund som brutit sig loss från det syrisk-ortodoxa ärkestiftet.

Antal betjänade enligt SST; 21 568

 

17. Svenska Alliansmissionen

Frikyrkorörelsen som har sina starkaste rötter och utbredning i Småland. Har huvudkontor i Jönköping. Har även församlingar utanför sitt småländska kärnområde.

Antal betjänade enligt SST; 20 193

Läs mer: Jönköping fortsätter vara "Sveriges Jerusalem"

 

18. Islamiska kulturcenterunionen

Sunnimuslimskt samfund med bas i Stockholmsförorten Rinkeby.

Antal betjänade enligt SST; 18 116

 

19. Bosniakiska islamiska förbundet

Sunnimuslimskt trossamfund bildat av bosnier som kom till Sverige i samband med kriget på Balkan på 1990-talet.

Antal betjänade enligt SST; 13 596

 

20. Eritreansk-ortodoxa kyrkan

Ett samfund främst bestående av människor med eritreansk bakgrund eller identitet.

Antal betjänade enligt SST; 12 509

 

21. Sveriges buddhistiska samarbetsråd

En paraplyorganisation för buddhistiska samfund i Sverige.

Antal betjänade enligt SST; 10 233

 

22. Mormonkyrkan

Själva kallar de sig Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, men ofta får samfundet leva med att gå under namnet Mormonkyrkan. De är inte bidragsberättigade i Sverige och därför får vi utgå ifrån deras egen statistik. Enligt kyrkans hemsida är de 9 716 medlemmar i Sverige.

 

23. Frälsningsarmén

Ett av Sveriges mest kända trossamfund som gjort sig kända för sina sociala hjälpinsatser. Samtidigt är de ett ganska litet trossamfund i jämförelse med flera andra traditionella frikyrkor som funnits länge i Sverige.

Antal betjänade enligt SST; 8 368

Läs mer: Frälsningsarmén kämpar mot trafficking i Sverige

 

24. Mandeiska sabeiska samfundet

Mandeismen är en religion som följer Johannes döparen. Historiskt har de levt och verkat i Irak, men efter de sekteristiska spänningarna i Irak sedan år 2003 har många mandéer tvingats på flykt, inte minst till Sverige.

Antal betjänade enligt SST; 8 297

 

25. Judiska centralrådet

En sammanslutning av de judiska församlingarna i Sverige.

Antal betjänade enligt SST; 8 270

 

Utanför denna lista finns bland annat trosrörelsen med församlingen Livets ord i spetsen, som samlar nästan 6 000 medlemmar. Även Adventistsamfundet var inte tillräckligt stort, med nästan 4 000 medlemmar, för att vara bland de 25 största trossamfunden i Sverige.

Men utanför listan finns främst en lång rad ortodoxa trossamfund uppdelade på olika etniska bakgrunder. Flera mindre lutherska kyrkor verksamma i Sverige återfinns också utanför listan.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig