Nyheter

Minskat motstånd mot skolavslutning i kyrkor

De flesta rektorer tror att skolavslutningar i kyrkan kommer att finnas kvar.

Färre ifrågasätter skolavslutningar i kyrkor, rapporterar Kyrkans Tidning.

I den enkät som tidningen skickat ut svarar 25 procent av rektorerna att frågan har diskuterats lokalt i år. 2013 var frågan uppe för diskussion i 60 procent av skolorna.

Andelen skolor som väljer att arrangera skolavslutningar i kyrkan har dock minskat något, från 51 procent 2013 till 47 procent 2019. Samtidigt svarar åtta av tio rektorer att de tror att skolavslutningarna kommer att finnas kvar i kyrkan om fem år.

Enkäten skickades ut till alla rektorer i grundskolan som finns i Skolverkets register och drygt 23 procent (1 100 rektorer) svarade.

Läs även | Joakim Hagerius: Kyrkan är ingen skolaula

Läs även | Kyrka: Nej till skolavslutning

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig