Nyheter

FN hyllar kristnas arbete för en bättre värld

Trosbaserade organisationers arbete i världen lovordas av FN:s biträdande generalsekreterare Amina Mohammed. Georg Andrén på Diakonia tror att kristna ledare har en nyckelroll för att lyckas nå FN:s globala mål 2030.

1 av 2

Det var under ett möte med den brittiska organisationen Christian Aid som Mohammed gav sin hyllning.

– Långt före de globala målen sattes upp vet vi att trosbaserade organisationer och deras ledare ledde kampen för social rättvisa, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling, sa Amina Mohammed enligt tidningen Christian today.

Hon prisade också religiösa gruppers arbete för fred och menade att de ofta stannat kvar i konfliktområden när andra har lämnat.

– Om och om igen har vi sett hur religiöst baserade organisationer befunnit sig i områden med spänning och konflikt. Vi ser det nu i Demokratiska republiken Kongo, Nigeria och Sydsudan, där det verkligen är tufft.

"Religionen stark drivkraft"

Georg Andrén, generalsekreterare på biståndsorganisationen Diakonia som vilar på kristen grund, träffade Amina Mohammed i oktober förra året. De pratade då om kyrkorna och dess ledares roll för världens hållbarhetsarbete.

– Religionen kan vara en stark drivkraft för engagemang och handling. Religiösa ledare har en viktig roll i att mobilisera människor och ge dem tillförsikt.

Han ser många exempel på religiösa ledare från olika religioner som går före i kampen för rättvisa och rätten till ett värdigt liv.

– Tyvärr finns det dock en del kvar att önska av religiösa ledare på andra håll, inte sällan tiger de inför förtryck och orättvisor, i värsta fall gör de sig själva till en del av problemen, säger Georg Andrén.

FN har satt upp 17 globala mål som är en del av Agenda 2030. Två av målen är att avskaffa fattigdom och att bekämpa klimatförändringar och dess konsekvenser. Georg Andrén är hoppfull om att målen kan nås.

– När jag är ute och träffar våra samarbetspartners ser jag en uppkäftighet och framåtanda i kampen för en bättre värld. För att vi ska lyckas nå de globala målen krävs det att vi återtar människans tro på att det går att förändra världen till något bättre.

Fler artiklar för dig