Nyheter

Pastor: Svårt sjuka Fartun nobbas av politiker

Pastorn Bengt Sjöbergs försök att få hjälp av politikerna i fallet med den svårt sjuka Fartun har fått kalla handen. Ingen av de politiker han kontaktat hittills har velat hjälpa till.

– Jag har skrivit till alla riksdagsledamöter i Örebro län, utom till Sverigedemokraterna. Den ende som har svarat mig skrev att han inte kunde hjälpa.

Det är inom ramen för sina försök att hjälpa den svårt sjuka Fartun Osman Mahamud som ska utvisas till Grekland (se Dagens dokument 22 mars, "Fartun och ängeln i Hällefors), som Bengt Sjöberg, pastor i Korskyrkan Filipstad och Hällefors, har kontaktat politikerna. Hans förhoppning var att någon av dem skulle engagera sig i den svårt utsatta kvinnans öde.

– Jag hoppades att någon kanske ville ta upp fallet under riksdagens frågestund, då riksdagsledamöter ställer frågor till migrationsministern. Jag vet att ministern inte kan kommentera eller besluta i enskilda fall, men hoppades ändå att någon skulle lyfta den principiella frågan om hanteringen av särskilt utsatta och sjuka flyktingar.

Läs mer | Dokument: Fartun och ängeln i Hällefors

Fram till 2016 fann en möjlighet för Migrationsverket att bevilja asyl med hänvisning till särskilda och synnerligen ömmande omständigheter. Den möjligheten togs nästan helt bort i och med införandet av den tillfälliga asyllagen som gäller än i dag.

Fartun Osman Mahamud fick avslag på sin asylansökan i Sverige med hänvisning till Dublinförordningen eftersom hon redan hade beviljats asyl i Grekland, det första EU-land hon anlände till. Enligt Dublinförordningen ska en person som fått asyl i annat EU-land överföras dit. Men överförandet till Grekland kan få mycket svåra följder för den svårt funktionsnedsatta och sjuka Fartun, som behöver omfattande vård och ständig hjälp med daglig livsföring.

Det krisdrabbade Grekland hyser för närvarande hundratusentals asylsökande och migranter. FN-organet UNHCR och frivilligorganisationer vittnar om "omänskliga levnadsförhållanden" och en avsaknad av vård för dessa människor. Och Bengt Sjöbergs försök att få Grekland, tillsammans med Migrationsverket, utfärda en garanti för att Fartun där ska få erforderlig vård och omhändertagande har inte gett några resultat.

– Det går att göra undantag från Dublinförordningen. Den här flickan är så illa däran att hon borde få stanna i Sverige av humanitära skäl, säger Bengt Sjöberg, som är bestört över politikerna brist på intresse.

Läs mer | Migrationsverket släppte inte in Fartun

– Under de 30 år som jag har varit engagerad i olika svåra fall har jag åtskilliga gånger fått hjälp av olika politiker att lyfta svåra ärenden, som apatiska barn och dödshotade familjer. Det har varit socialdemokrater, liberaler, miljöpartister, vänsterpartister och kristdemokrater.

– Men när jag nu under en tid försökt få någon att rent principiellt ta upp den svårt sjuka Fartuns ärende i riksdagens frågestund, måste jag konstatera att inget hänt. En kristdemokrat har hört av sig, men partiets ansvarige för att kolla vilka frågor som kan tas upp vid frågestunderna avrådde.

– Anledningen var att frågan inte ligger på mitt bord, säger riksdagsledamoten i fråga, Kjell-Arne Ottosson.

– Jag sitter i miljö- och jordbruksutskottet. Jag driver inte de här frågorna. Det är svårt att ta upp detta på en generell nivå när man inte är insatt i frågorna.

Läs mer | Gåvoström efter artikeln om Fartun

Kristdemokraternas migrationspolitiske talesperson i riksdagen, Hans Eklind, säger att Kristdemokraterna kräver att synnerliga och särskilt ömmande omständigheter som asylskäl återinförs.

– Fram till någon gång i början av 2018 skickade Sverige inte tillbaka asylsökande till Grekland. Sedan gjordes bedömningen att det var möjligt igen. Så hennes fall är mycket olyckligt, säger han.

---

Fallet Fartun

  • Fartun Osman Mahamud, i dag 22 år gammal, tvingades fly från Somalia efter en brutal gruppvåldtäkt med grova tortyrinslag hon utsattes för som tolvåring.

    Sedan våldtäkten har hon skelettskada i bröst- och ländrygg, nedsatt känsel i höger ben, kroniskt smärttillstånd, depression och svår ångest. Hon kan inte gå utan hjälp, är sängliggande och behöver tillsyn och ständig hjälp med daglig livsföring.

    Enligt ett beslut från Migrationsverket ska Fartun utvisas till Grekland som är det land där hon först beviljades asyl. Under sin vistelse i Grekland tvingades hon bo i en park, där hon ådrog sig TBC. Grekland har hittills inte utfärdat några garantier att hon ska få vård och omhändertagande.

---

Fler artiklar för dig