Nyheter

Katolska kyrkan måltavla i Mexiko

I Mexiko hotas och mördas präster som ett led i ett försök att rubba samhällsordningen. – Kyrkan och prästen står för stabilitet, utbildning och mänskliga rättigheter, säger prästen Omar Sotelo Aguilar, som också jobbar för Catholic Multimedia Center.

Enligt Catholic Multimedia Center, CCM, är våldet mot präster inte ett uttryck för hat mot kyrkan och den kristna tron. Snarare är den ett uttryck för en medveten strategi att skapa social oro och destabilisera landet.

Han menar att den lokala kyrkan är en tillgång för många mexikaner och "ett skydd för många medborgare i deras kamp mot att hamna i klorna på den organiserade brottsligheten".

Obalans i samhället 

Att eliminera en präst innebär något mycket mer än att få bort en person vem som helst. Det får till följd att hela samhället hamnar i gungning, hävdar han.

På så sätt etableras en ordning där terror och rädsla för att berätta vem som är skyldig frodas. I den processen växer korruption och gör det möjlig för kriminella karteller att härja fritt.

Den utvecklingen är tydlig i flera områden i landet och den sprider sig till fler.

Destruktiv utveckling

Omar Sotelo Aguilar är starkt kritisk till att det får fortgå på det sättet. Det våld och hot som drabbar präster över hela landet är farligt och dstruktivt inte enbart för prästerna och kyrkan utan för hela landet.

Läs mer: Våld mot präster chockar katolska kyrkan i Mexiko

När en präst dödas händer oftast ingenting. I 80 procent av fallen blir förövarna inte ens ställda inför domstol utan går helt fria, vilket är en utveckling som går åt helt fel håll.

– År 2018 mördades sju präster i Mexiko, berättar han enligt Fides.

Olöst mord efter 25 år

Omar Sotelo Aguilar är engagerad i att ta reda på mer för att försöka hejda den negativa spiralen. För detta journalistiska arbete fick han 2017 ett stort nationellt journalistpris.

Det mest kända fallet är mordet på kardinalen Juan Jesus Posadas Ocampo.

– Det har gått drygt 25 år sedan han mördades och ännu har man inte hittat förövarna. Det är anmärkningsvärt, tycker han.

Likadant är det med det brutala mordet förra året på två unga präster vid en motorväg. Där har heller ingen gripits och ställts till svars för sina brottsliga gärningar.

Uppvaknande

Så långt har det gått att hoten mot kyrkor och morden på präster inte får den uppmärksamhet och de rubriker som de förtjänar. Beräkningar som gjorts visar att 26 kyrkor blir vanhelgade varje månad runt om i Mexiko.

En färsk dokumentär om detta samhällsproblem har dock fått många att vakna upp inför vad som håller på att hända.

– Dokumentären fungerar som en röst som ropar ut hur mörkt det blivit i vårt samhälle.

Fler artiklar för dig