03 december 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Religiösa motsättningar har ökat i Sverige

En ny rapport visar att religionsfriheten i världen blir allt mer begränsad. Där framkommer också att det skett en oroväckande utveckling i Sverige, med ökade religiösa motsättningar.

Opinionsinstitutet Pew Forum har gjort sig kända för att ta tempen på religiösa attityder i vår värld, inte minst har deras återkommande rapporter om religionsfrihet fått stor uppmärksamhet. Efter att ha bevakat ämnet i tio års tid kommer nu en rapport där de summerar vad som hänt mellan åren 2007 och 2017.

Och det är en tidsperiod där de stora dragen målas i pessimistiska färger, med ökade trakasserier av religiösa grupper och regeringar som skruvar åt sin lagstiftning för att begränsa religionsfriheten.

Även i Sverige är trenden negativ.

Läs även | Religionsfriheten begränsad i allt fler länder

Från låg till hög nivå

Pew Forum mäter utvecklingen utifrån två olika parametrar, det ena handlar om hur makthavare på olika sätt begränsar religiösa grupper, och här klarar sig Sverige klanderfritt. Utöver det studerar institutet också religiösa motsättningar i samhället, vilket också leder till begränsad religionsfrihet. Och det är här Sverige gjort en resa under de senaste åren.

År 2007 var de religiösa konflikterna i samhället låga, enligt Pew Forums skala uppdelad på låg, medel, hög och mycket hög konfliktnivå. Tio år senare är konfliktnivån i Sverige hög.

Exakt vad som har hänt i Sverige går rapporten inte in på, då den belyser situationen över hela världen. Men de använder en avancerad mätmetod där de samlar in data från en mängd olika aktörer. När det kommer till religiösa konflikter mäter de bland annat direkta angrepp på religiösa grupper, hot som förekommer vid konvertering eller trakasserier på grund av religiös klädsel.

Men specifika händelser från Sverige omnämns i rapporten, framför allt när det gäller antisemitiska övergrepp. Dels tar de upp NMR:s nazistmarsch utanför synagogan i Göteborg på den judiska högtiden Yom Kippur år 2017, dels tar de upp att samma synagoga även attackerades med brandbomber, i det fallet av män med rötter i Mellanöstern.

Trenden med ökade religiösa konflikter i Sverige sker dock inte isolerat.

– Sverige är inte det enda land i Europa där den här kategorin har ökat, säger Samirah Majumdar från Pew Forum då Dagen vill veta mer.

Läs även | Åtgärder för att minska diskriminering av religiösa efterfrågas

Gäller flera EU-länder

Snarare har flera länder i vår närhet gjort en liknande resa, exempelvis Tyskland, Danmark, Italien, Storbritannien och Spanien. Enligt Samirah Majumdar sticker siffrorna från Europa ut i sammanhanget, ingen annanstans i världen har Pew Forum sett en större ökning av religiösa motsättningar under de tio år som de studerat.

– Till stor del beror det här på en ökad anti-muslimsk retorik av nationalistiska grupper, säger Samirah Majumdar.

Men bilden är mer komplex än så, och Samirah Majumdar nämner en händelse från Storbritannien från 2016 då en ahmadimuslim slogs ihjäl av en sunnimuslim efter att ha anklagats för att ha hädat islams profet. En annan händelse är hur Jehovas vittnen skenavrättas och tvingas konvertera till ortodox kristendom av separatistgrupper i konfliktens Ukraina.

Kristna mest förföljda

Pew Forums undersökning visar att kristna är den grupp i världen som trakasseras och förföljs i flest länder. De lyfter också fram att ateister och agnostiker får det allt svårare, en förföljelse som främst sker utanför Västvärlden, inte minst i Mellanöstern, den region som är sämst i klassen när det kommer till religionsfrihet.

Läs även | Indisk pastor misshandlad av hindunationalister

---

Fakta:

  • 10

    I så många år har Pew Forum mätt religionsfrihet

---

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman är reporter på Dagen.

Fler artiklar