Nyheter

Emma Henriksson: KD splittrar familjer

Den tidigare KD-toppen Emma Henriksson menar att Kristdemokraternas nya krav på försörjning av anhöriga går emot partiets traditionella ideologi.

1 av 2

Kristdemokraterna är familjernas parti. Så när KD strax innan EU-valet lättade på sin hårdare migrationslinje för att underlätta för anhöriginvandring väckte det en hel del uppmärksamhet.

Nu har KD kommit med ett nytt bud i samband med den parlamentariska kommittén som ska ta fram en ny migrationspolitik. Partiet vill höja försörjningskravet för dem som vill ta hit en anhörig, enbart barn ska undantas.

Splittrar familjer

En som kritiserar den här hållningen är Emma Henriksson, tidigare andre vice ordförande i partiet. Hon menar att det här är en politik som splittrar familjer, vilket går emot KD:s själva ideologi. Hon går i polemik med KD på Facebook där hon skriver att en pappa som fått asyl i Sverige kan få ta hit sitt barn, men inte sin fru om han inte kan fixa försörjning. Konsekvensen blir då att barnet skiljs från sin mamma.

Hon exemplifierar också med en barnsoldat som inte kan ta hit sina föräldrar.

– Om ett minderårigt barn kommer hit och bara får återförenas med sina föräldrar om det kan försörja dem, då går det inte, säger Emma Henriksson.

Ska skydda varje barn

Hon tillägger att redan nu avgörs om ett återförenande kan göras i hemlandet, men om skyddsbehovet anses vara för stort så återstår bara Sverige, då blir det ingen familjeåterförening.

– Barnkonventionen finns inte till för att det ska vara hyfsat för barn, utan för att varje barn ska vara skyddat. Även om det bara skulle vara ett enda barn som drabbades så måste lagstiftningen se till det fallet, om det finns ett hinder för barnet att få förenas med sina föräldrar.

Emma Henriksson kan inte säga att de förändringar KD vill göra skulle drabba många, bara att politiken kan leda till att familjer splittras.

”Vi skyddar barnen”

Hans Eklind, KD:s migrationspolitiska talesperson, argumenterar tvärtom och säger att partiet vill skydda barnen.

– Väldigt många barn har skickats ut på livsfarliga resor för att komma hit, för att de sedan ta hit sina föräldrar. Vi vill slå undan benen för det, säger han.

– Sedan, om en man vill ta hit sin hustru så är det inte ett orimligt krav att han ska kunna försörja henne, när vi nu inte har oändliga resurser.

När det gäller barn anser KD att inte samma krav kan ställas. Hans Eklind säger också att Sverige måste få ned söktrycket när det gäller asylansökningar och att ett högre krav på försörjning för anhöriga är en rimlig skärpning att göra utifrån hur verkligheten ser ut.

---

Svensk migrationspolitik i förändring

 • Samtliga partier i riksdagen ska nu sätta sig ned gemensamt för att ta fram en ny migrationspolitik.

  Tidigare har kritiken varit att politiken präglas av lappkast och tillfälliga lagstiftningar.

  Den parlamentariska kommittén som ansvarar för arbetet har träffats första gången den här veckan.

  Flera politiska partier har i sammanhanget kommit med migrationspolitiska utspel.

  Kristdemokraterna vill att färre söker asyl i Sverige.

  De har också föreslagit hårdare krav när det gäller anhöriginvandring.

  22

  Så många mandat har KD i riksdagen

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig