Nyheter

Vad är framgångsteologi?

Framgångsteologi är en kristen teologisk riktning som bland annat talar om att rikedom och välstånd är tecken på Guds välsignelse.

Läran formades i USA för snart 100 år sedan och växte i popularitet på 1950-talet. Tack vare tv-mediet spreds undervisningen ytterligare och i början av 1980-talet, i samband med att Ulf Ekman grundade Livets ord, började begreppet även diskuteras i Sverige.

Enligt Matthew Wilson, verksam vid Southern Methodist University i Texas, är framgångsteologi en teologisk riktning som lär att ekonomisk lycka och fysiskt välbefinnande alltid är en konsekvens av Guds vilja, och att trosvisshet, positiva uttalanden och gåvogivande till religiösa ändamål kommer att öka ens materiella rikedom.

Framgångsteologi i Sverige

2008 publicerade Dagen fem historiska dokument om Livets ord. Framgångsteologi nämns några gånger. Bland annat står det på ett ställe att en grupp personer var uttalat skeptiska till Ulf Ekmans undervisning. De gav den nya läran namnet framgångsteologi. En annan grupp personer var samtidigt lika uttalat positiva – de använde sig i stället av benämningen trosförkunnelse.

Jan Rosman, som har varit en av ledarna inom trosrörelsen i Sverige i över 30 år, har sagt till Dagen att det som har förkunnats inom trosrörelsen är trosundervisning. 

Till skillnad från framgångsteologin, som enligt Jan Rosman handlar om "ohållbara löften om framgång, rikedom och välgång", menar han att trosundervisning handlar om att hjälpa människor ut ur fattigdom in i ett mer välsignat liv i det avseendet.

Sjukdomar ses ibland som straff

I sin extrema form kan framgångsteologi innebära en syn på sjukdomar som ett straff från Gud.

Liknande tankar om lycka och framgång finns inom exempelvis Scientologin där självförverkligande är ett viktigt begrepp. Där pratas det mycket också om att frigöra sig från negativa bindningar och att i stället tänka positivt.

Några av förgrundsfigurerna inom framgångsteologin är amerikanerna Norman Vincent Peale (1898–1993), Kenneth Hagin (1917–2003), Oral Roberts (1918-2009) och Robert Schuller (1926–2015).

Fler artiklar för dig