09 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Toppdiplomaten Jan Egeland: Vi har råd att hjälpa flyktingar

I ett läge med ökande flyktingströmmar stänger både EU och enskilda länder sina gränser. Men världen både kan och ska hjälpa, säger Jan Egeland: – Så har det varit sedan Jesusbarnet sökte och fick asyl i Egypten. Vi har råd.

1 av 3
Endast för prenumeranter

Inger Alestig

Inger Alestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar