Nyheter

Förslag om religion till C-stämman: Gör kyrkan ”all-religiös”

En hel del förslag på att förbjuda religiösa företeelser har kommit in till Centerpartiets stämma som drar igång i morgon, torsdag. Men också något ovanliga krav på kyrkor, som att de ska bli mer ”all-religiösa”.

Sakta i backarna. Så tycks partiledningen i Centerpartiet resonera då de haft avslagsbingo på inkomna motioner på temat religion.

Inte minst säger de nej till det mesta som kommit in som handlar om att på olika sätt förbjuda religiösa företeelser.

En motion som läggs fram då Centerparitet samlas i Karlstad torsdag till söndag handlar exempelvis om att förbjuda slöja på barn under 18 år. Det här bör ske eftersom det strider mot målet om jämställdhet som finns i det svenska samhället.

”Slöjan är inte problemet i sig, utan förtrycket som eventuellt ligger bakom”, svarar partiledningen då de avslår motionen.

Förbjud inte bara kvinnlig utan även manlig omskärelse av barn är ett annat förslag som kommit in, där den enskilde motionären även backas upp av sitt partidistrikt. Men partistyrelsen säger blankt nej och hänvisar bland annat till att staten ska vara religiöst neutral och att det är bättre sjukvården tar hand om omskärelse av unga pojkar än att företeelsen går under jord.

CUF: Avskaffa samfundsbidragen

Två motioner har också kommit in med krav på att staten ska sluta ge ekonomiskt stöd till religiös verksamhet. Även här säger Centerpartiets ledning nej, och i stämmohandlingarna håller de ett mindre försvarstal till nuvarande ordning.

”Centerpartiet är för religionsfrihet vilket innebär både en rätt att ha en religion och att inte ha någon. Vi anser också att det finns anledning att ge statligt stöd till trossamfund som är en del av det civila samhället. Stöd till civilsamhällets olika organisationer är viktigt för att verksamheter som bedrivs är positiva både för enskilda människor och för samhället i stort.”

Partiledningen får dock mothugg då CUF, ungdomsförbundet, reserverar sig och skriver att de helt vill avskaffa samfundsbidragen. De vill också att alla regler som berör trossamfund tas bort och att de ska betraktas som vilken annan organisation som helst.

Men C-ledningen säger inte bara nej. En motion som kommit in vill förbjuda nya religiösa friskolor och där kunde partistyrelsen bara nicka instämmande då frågan redan drivs inom ramen för Januariöverenskommelsen.

"Välj högtider fritt"

Ett annat förslag som kommer att diskuteras är våra helgdagar, där CUF nyligen föreslog att människor ska få välja högtider fritt utifrån sina egna kulturella, politiska och religiösa preferenser. Men här får nog ungdomarna hålla sig till tåls.

”Våra nationella helgdagar står för en del av vårt kulturarv. De gemensamma helgdagarna ger något för alla att hänga upp livet på, oavsett om man delar intresse för den historiska bakgrunden eller inte”, svarar partistyrelsen.

"All-religiösa tider i Svenska kyrkan"

Till stämman har också lyfts fram en del förslag som berör Svenska kyrkan. En motionär vill exempelvis att kyrkorummen används på ett mer mångreligiöst sätt.

”För att främja sammanhållning både mellan människor med olika religiös bakgrund och mellan män och kvinnor skulle den svenska kyrkan kunna avsätta en regelbunden tid i sina kyrkorum där en mer ”all-religiös” tjänst skulle kunna erbjudas som riktas till alla människor.”

Partiledningens svar är att det som berör Svenska kyrkan snarare bör hanteras av partiets kyrkopolitiska gren som då kan driva frågorna på kyrkomötet.

Fler artiklar för dig