12 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Katolska kyrkan anklagas för vänstervridning om Amazonas

Vatikanen anordnar ett biskopsmöte - synod - om situationen i Amazonas. Det är inget som Brasiliens president tackar för. Tvärtom anklagar han katolska kyrkan för att ha en befrielseteologisk, grön och vänsterorienterad agenda.

1 av 2

Över 100 biskopar från Amazonas-regionen samlas i Vatikanen i oktober för att diskutera krisen i Amazonas. Biskopsmötet kommer att fokusera både på den ekologiska krisen i området, på skövlingen av regnskogen, och på urinvånarnas rättigheter. Synoden har fått rubriken "Amazonas – nya vägar för kyrkan och för en holistisk ekologi”.

Sedan mötet började planläggas har debatten globalt om Amazonas tagit fart, mycket på grund av senare tidens bränder, som aktualiserat krisläget i regnskogen.

Liberalteologi

Att Katolska kyrkan nu kallar till synod för att diskutera problemen har dock inte mötts av positiva reaktioner från det land där huvuddelen av regnskogen ligger. Brasiliens president Jair Bolsonaros regering har i stället riktat kritik mot det kyrkliga mötet, som han anser är genomsyrat av befrielseteologiska strömningar och en grön och vänsterorienterad agenda, skriver brittiska tidningen The Guardian.

Den regeringsvänliga brasilianska tidningen O Estado de Sao Paolo skrev redan i februari att Bolsonaros regering oroade sig över synodens vänsteragenda, och att Brasilien som land skulle bli utskämt på världsarenan. En general i Bolsonaros regering har sagt att han tror att synoden kommer att bli "utnyttjad av miljöaktivister". Och i juni, efter att påven hade kritiserat den pågående skövlingen av regnskogen, sa Bolsonaro i ett skarpt uttalande att Brasilien var "den jungfru alla perversa utlänningar vill lägga vantarna på". En bloggare med nära band till Brasiliens regering har också lagt ut konspiratoriskt färgade filmer på sin blogg, och sagt att det förberedande dokumentet inför synoden är en "katastrofal" samling av "eko-teologiskt skräp".

"Vi är inte fienden"

De brasilianska biskoparna har svarat med att kritisera regeringen. I augusti skrev de ett öppet brev, där de beklagade den behandling kyrkans ledare har fått. De skriver: "Vi beklagar verkligen att de i dag, i stället för att få stöd och uppmuntran, har blivit kriminaliserade och sedda som fiender till fäderneslandet". Samtidigt betonar bland andra Mauricio Lopez, sekreterare i arbetsgruppen inför synoden, att synoden inte är anti-Bolsonaro.

– Vi är inte fienden, säger han till The Guardian.

Han påpekar att synodens uppdrag är att bekämpa "förtryckande strukturer och ojämlikhet" i Amazonas, och att han önskar se ett samarbete med både den egna regeringen och andra länders ledare.

– Det handlar om framtiden för de samhällen som finns i Amazonas, och i förlängningen också om framtiden för den här planeten.

Läs också: Religiösa klyftor ökar då Amazonas brinner

---

Har rådgivande funktion

  • Den katolska biskopssynoden inrättades 1965 av påven Paulus VI. Synoden har ingen förmåga att fatta beslut, utan har en rådgivande funktion. Den sammankallas av påven. Synoden sammanträder vart tredje år, men kan också samlas däremellan om det finns behov av en extra synod.

    Flertalet av de 185 röstberättigade delegaterna på den nu aktuella synoden om Amazonas kommer från något av de nio länder som ingår i Amazonas område. Amazonas areal är störst i Brasilien, och landet har också flest delegater, 58. Inbjudna är också 31 prelater från Europa, Central-och Sydamerika och Afrika.

    Med på mötet finns också 80 icke röstberättigade ordenssystrar och 13 kvinnliga lekmän. Synoden pågår mellan 6 och 27 oktober.

---

Inger Alestig

Inger Alestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar från Nyheter