11 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Kristen centerpartist: Dåligt beslut om omskärelse

Riksdagsledamoten Daniel Bäckström (C) är orolig för vilka konsekvenser ett förbud för omskärelse av pojkar kan få för Sveriges anseende i världen, inte minst när det gäller diplomatiska kontakter med Israel och ett flertal muslimska länder.

Centerpartiets stämmobeslut att förbjuda omskärelse på pojkar har skapat stor debatt och långtifrån alla centerpartister skriver under på slutresultatet. En av dem är Daniel Bäckström som förutom riksdagsledamot även ordförande för Riksdagens kristna grupp.

– Jag kan konstatera att debatten om omskärelse tog sin utgångspunkt utifrån barnets perspektiv och mycket av argumentationen handlade om det, säger Daniel Bäckström till Dagen.

– Men för mig är det viktigt att få in flera perspektiv, det saknar jag i det här.

Läs mer | Joel Halldorf: Omskärelseförbud gör judiskt och muslimskt liv olagligt

Säkerhetspolitiska signaler

De flesta som kritiserar beslutet har pekat på inskränkningar i religionsfriheten. Daniel Bäckström menar att det finns fler aspekter och vill som försvarspolitisk talesperson för Centerpartiet även lyfta fram Sveriges anseende i världen.

– Det här ger i sin förlängning också säkerhetspolitiska signaler, säger han.

Inte minst handlar det om Sveriges relation med länder som har tydlig judisk eller muslimsk majoritetsbefolkning.

– Det här har en sådan karaktär att det kan kopplas till diplomatin och vilka relationer vi ska ha med andra länder.

Läs mer | Därför går Centerpartiets omskärelsebeslut emot religionsfriheten

Komplex fråga

Daniel Bäckström tycker att det är viktigt att belysa frågans komplexitet, och de många reaktionerna som strömmat in efter stämmobeslutet ser han som ett tecken på att det här inte är helt enkelt.

– Men för mig är det centralt att religionsfrihet ska gälla alla i det här landet och jag ställer mig naturligtvis inte bakom ett förbud, säger Daniel Bäckström.

Han vill lyfta fram att judar i nästan 3 700 år tillämpat omskärelse och att många inom Centerpartiet nu borde reflektera lite över hur man ser på den judiska tron och traditionen.

Hur tror du partiet kommer att jobba vidare med stämmans beslut?

– Som jag tolkar partiledningens besked är det här inget vi kan gå vidare med i riksdagen, säger Daniel Bäckström.

Han tycker att frågan nu måste fortsätta diskuteras och ventileras, med förhoppning att partikamrater får en bredare förståelse av vad religionsfrihet handlar om och vad det här beslutet skulle kunna få för långsiktiga konsekvenser om det genomfördes, inte minst för judar och muslimer i Sverige.

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman är reporter på Dagen.

Fler artiklar från Nyheter