11 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Räddningsmissionen i Göteborg får starta grundskola

Skolinspektionen har beviljat Räddningsmissionen i Göteborg tillstånd att starta en grundskola F–9 med start hösten 2020. – Att driva skola i egen regi är något vi på Räddningsmissionen drömt om och arbetat för en längre period, säger Emil Mattsson, direktor på Räddningsmissionen i ett pressmeddelande.

Skolan kommer att vara en så kallad communityskola vilket innebär att verksamheten inte enbart kommer att fokusera på traditionell skolundervisning.

Icke-konfessionell

Enligt Räddningsmissionen, som är en ideell förening som bedriver socialt arbete på kristen grund, ska skolan vara öppen både kvällar och helger. Då kommer exempelvis läxläsning för barn, språkträning för föräldrar, scout- och musikverksamhet samt idrott att erbjudas.

Av pressmeddelandet framgår också att communityskolan ska vara icke-konfessionell och icke-vinstdrivande.

Det var i januari 2019 som Räddningsmissionen lämnade in en ansökan till Skolinspektionen om att få starta skola. Organisationen har i flera år drivit projekt i samverkan med grundskolor i flera stadsdelar i Göteborg.

– Sedan många år har vi arbetat med barn och ungdomar genom kulturskola, läxhjälp, föräldracirklar och mötesplatser, säger Emil Mattsson i ett pressmeddelande.

Skolan kommer samarbeta med aktörer från bland annat näringsliv och offentlig sektor.

– Vi kommer att göra detta tillsammans med många andra. Genom Räddningsmissionens breda nätverk finns stora möjligheter till en helt unik skola, säger Emil Mattsson.

En samverkansaktör som redan nu är klar är Göteborgs Symfoniker. Tanken är att det ska ge barn och unga större möjligheter till att spela orkester och sjunga i kör.

"Vi tar ansvar"

Målsättningen är klar: Fler barn ska lyckas med sin skolgång.

– Vi tar ansvar i en av de största samhällsutmaningarna, säger Emil Mattsson.

– Jag har själv en bakgrund som rektor och lärare och vet hur viktig en bra skola är. Att satsa på skola ger inte bara bättre uppväxtvillkor för barn, det bidrar till ett bättre Göteborg, säger Emil Mattsson.

Var skolan kommer att ligga är ännu inte klart, men enligt Räddningsmissionen fattas beslut om detta inom kort.

Läs också Räddningsmission hoppas på miljardkompensation för ensamkommande

---

Räddningsmissionen

  • Räddningsmissionen är en ideell förening som bedriver socialt arbete på kristen grund.

    Föreningen arbetar med såväl akuta som förebyggande insatser.

    Föreningen leds av 27 huvudmän, kristna församlingar i Göteborg med omnejd.

    Den sociala verksamhet som senare blev Räddningsmissionen inleddes på kajerna i Göteborgs hamn i början av 1900-talet. Då var det Emigrantmissionen som hjälpte människor som hade samlats för att gå ombord på Amerikabåtarna. När USA-resenärerna minskade fokuserades arbetet i stället på hemlösa och utslagna i stadens hamnkvarter. 1952 bildades Stiftelsen Hjälp åt Hemlösa – Göteborgs Räddningsmission.

    Källa: Räddningsmissionen

---

Johannes Ottestig

Johannes Ottestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar från Nyheter