19 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Utländska medarbetare tvingas lova inte missionera i Indien

Trycket på indiska organisationer med utländsk finansiering ökar. Nu kräver den indiska regeringen att varje medarbetare garanterar att de inte medverkar till att människor konverterar.

1 av 3

Sedan 2011 har icke-statliga organisationer med utländsk finansiering behövt garantera att de inte bedriver missionerande verksamhet. Fram tills nu har det räckt med att personer i ledande positioner skrivit under garantin, men nu utvidgas kravet till att innefatta samtliga medarbetare i organisationerna, skriver Asia news. Målet med det nya tillägget är att komma åt kristna organisationer, menar Sajan K George som leder det Globala rådet för Indiens kristna.

Förvärrad situation

Situationen för kristna i landet har förvärrats de senaste åren. 2015 var landet på plats nummer 21 på Open doors lista över länder där förföljelsen av kristna är som störst. I år rankades Indien som nummer tio. På sin hemsida beskriver Open doors hur hinduistiska rörelser har blivit mer våldsamma de senaste åren och att radikala hinduer agerar ostraffat. En av förklaringarna till utvecklingen är det ökade inflytandet för det hindunationalistiska regeringspartiet Bharatiya Janata Party (BJP) som har makten i flera delstater och på lokal nivå.

Erikshjälpen samarbetar med sex kristna organisationer i landet. Sara Bergqvist, som ansvarar för arbetet i Sydasien, är inte förvånad över att reglerna stramas åt.

– Misstron mot kristna har ökat sedan BJP kom till makten 2014. Vi vet att klimatet hårdnar så vi är förberedda på att det går åt det hållet.

Trots att de organisationer Erikshjälpen samarbetar med är tydliga med att de inte bedriver evangeliserande arbete, upplever de problem på grund av sin kristna identitet.

– I kontakten med myndigheter märker de hur det ibland sätts käppar i hjulen när det kommer fram att de är kristna eller att de representerar en kristen organisation, säger Sara Bergqvist.

Kan behöva nya partners

Erikshjälpens samarbetsorganisationer arbetar till största del med att stärka rättigheterna för diskriminerade folkgrupper. Eftersom problemen för organisationer med kristen identitet riskerar att öka, överväger de att på sikt hitta nya partners i landet.

– Vårt främsta syfte är att nå fram till målgrupperna. Är det så att en kristen organisation har svårt att komma fram, kanske vi behöver hitta en icke-konfessionell samarbetsorganisation för att nå vårt mål.

Inte märkt av ökat tryck

En annan organisation som har mycket arbete i Indien är Lepramissionen. Den svenska delen av organisationen stöder två projekt i landet, medan den indiska huvudorganisationen har över 1 000 anställda och en mängd projekt i flera delstater.

Allan Ekstedt, direktor för Lepramissionen i Sverige, har inte märkt av ett ökat tryck på organisationen de senaste åren. Samtidigt är han kritisk till att välgörenhetsorganisationers arbete försvåras.

– Det är en tråkig utveckling. Vi skulle ju vilja se en ökad religionsfrihet, inte en snävare, säger Allan Ekstedt.

”Oroväckande utveckling”

Sara Bergqvist på Erikshjälpen håller med och menar att utvecklingen i Indien är oroväckande.

– Det är väldigt sorgligt att de som gör ett bra arbete blir diskriminerade på grund av sin tro.

Albin Larsson

Albin Larsson är reporter och printredaktör på Dagen.

Fler artiklar från Nyheter