19 oktober 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Etikrådet SMER efterlyser mer kunskap om könsbyte – läkare tycker olika

Vitt skilda uppfattningar från läkare angående könskorrigering av ungdomar får Statens medicinsk-etiska råd att efterlysa en sammanställning av den kunskap som finns på området.

1 av 2

Antalet barn och ungdomar som vänder sig till vården för att de inte känner sig hemma i det kön som kroppen visar har ökat kraftigt de senaste åren, framför allt bland unga flickor. Diagnosen könsdysfori har blivit allt vanligare, och som en följd av detta erbjuds ett ökande antal unga könskorrigering.

Olika åsikter om behandlingen

Är det en trygg och bra behandling som erbjuds i vården, och som får de unga att må bättre? Eller finns det stora brister, risk för farliga biverkningar och risk att de unga kommer att ångra de oåterkalleliga ingrepp som följer av hormonbehandling och kirurgi?

Som framgick av SVT:s Uppdrag Granskning i veckan har läkare och andra experter väldigt olika syn på saken.

Läs också Ledare: Utredarna slarvar och går för fort fram om könsbyte

Tolkningar och värderingar

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) konstaterar att det finns "vitt skilda uppfattningar om utredning och behandling av könsdysfori" – och konstaterar att det "dels handlar om faktaunderlagen och hur de ska tolkas, dels om värderingar".

Smer vände sig därför redan i våras till socialdepartementet hos regeringen med en begäran att sammanställa den kunskap som finns och att identifiera kunskapsluckor.

Det uppdraget har nu departementet gett till läkemedelsverket, socialstyrelsen och statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. De tre myndigheterna ansvara för olika delar.

Bland annat ska långtidseffekter på fysisk och psykisk hälsa utredas kring barn med könsdysfori, och hur vanligt det är att någon ångrar sig efter påbörjad behandling.

Bjuder in till ungdomsdialog

– Det här är ett pågående ärende hos Smer, och vi inväntar så klart underlagen. Sedan är det en öppen fråga hur rådet ska hantera frågan vidare, säger Lotta Eriksson, ansvarig för kansliet hos Statens medicinsk-etiska råd.

Redan i november bjuder barnombudsmannen (BO) och Smer in ungdomar under 18 år till dialog i Stockholm om könsidentitet och behandling i samband med könsdysfori. Detta som ett led i att skaffa sig mer kunskap.

Läs mer Dotterns snabba könsbyte upprör mamma – ”Detta är en stor vårdskandal”

---

Lagförslag om sänkt åldergräns utreds igen

  • Regeringen har lagt ett lagförslag om att sänka åldern från 18 till 15 år för könskirurgi utan föräldrarnas vetskap.

    Dessutom ville man sänka åldern för att byta socialt kön till 12 år.

    Efter kritik från olika instanser har regeringen dock skickat i väg frågan för ny utredning hos socialstyrelsen.

---

Thomas Österberg

Thomas Österberg

Thomas Österberg är reporter och stf ansvarig utgivare på Dagen.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Nyheter

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar