27 juli 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Kristna i Ryssland klassas som terrorister i ny lag

Efter antiterrorlagen har församlingarnas evangelisation, kristna utbildningar och sociala arbete försvårats.

Antiterrorlagen som undertecknades av president Putin sommaren 2016 verkar fungera precis som den ryska regeringen hade planerat. Evangeliska kyrkor har drabbats hårt av den nya lagen.

Sergej Stepanov, en nationell missionär i Tambov, blev bötfälld med stöd av Jarovajas lag (eng. Yarovaya Law).
Hans brott var att han hade bjudit in folk till en påskgudstjänst på sin hemsida. Det blev en rättegång där han dömdes till böter. Enligt åtalet hade han ingen rätt att "göra missionsarbete".
– Jag berättar det här för att man ska veta vad som händer i Ryssland, säger han. Det finns flera exempel på att klimatet hårdnat sedan lagen
infördes.

Bibelinstitut granskas

Baptistunionens två bibelinstitut i Moskva utsattes för en tid sedan för myndighetens granskning och ett av dem har redan stängts. Anledningen till stängningen är att lärarna inte fått statens godkännande.
På det viset berövas församlingarna möjligheten att erbjuda unga människor pastorsutbildning och att få teologiskt kvalificerade och kunniga pastorer från sina egna led. Detsamma gäller även medlemmar av andra samfund som förbereder sig för ledande positioner i sina församlingar. Examensbetyg från utländska teologiska läroanstalter accepteras inte heller.

Rehabiliteringscenter påverkas

Trycket på församlingarna verkar öka hela tiden.
Inrikesministeriets beväpnade specialstyrkor (OMON) har angripit kristna rehabiliteringscenter där man hjälper drogmissbrukare att bli av med sitt drogberoende. Ledare för dessa center kan arresteras och utsättas för förhör och hotelser.

Nyligen godkände duman (det ryska parlamentet) en proposition som säger att rehabilitering är förbjuden om licens saknas. Ett exempel på detta finns redan. I Kaliningrad utfärdades bötesstraff i ett rehabiliteringscenter för att man enligt schemat började dagen med bön och avslutade dagen med att läsa Bibeln. Också i det här fallet hänvisades till Jarovajas lag, där det påstods att centret höll på med olagligt missionsarbete.

Rapporter har också kommit om hur beväpnade specialtrupper från inrikesministeriet avbrutit gudstjänster och arresterat pastorer mitt under
predikan.
Av detta förstås hur situationen är i de evangeliska församlingarna i Ryssland.

Kontrollerade medier

Visionen är att församlingar ska ta upp rollen som lokala mediecenter, som förmedlar material som inte enbart är kristet.
Ett exempel är att kunna lyfta upp de sociala problemen på orten. I praktiken finns det inga lokala medier som kan berätta för lokalbefolkningen om problem i den egna staden och regionen.

Text och foto: MedieMissions redaktion

---

Medierna är viktiga

  • I Ryssland har nyheter och annan information tagits bort från regionala medier och centraliserats till Moskva. Verklig lokal journalistik finns inte

  • längre.
  • Här finns ett tomrum att fylla genom att stödja lokala kristna medier.

  • Vill du vara med?
  • SMS till 72980
  • Skriv MMI500 för 500 kr i gåva
  • Swish 123 45 488 22
  • Pg 900 307-0

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Nyheter