19 oktober 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Så många har ansökt om att få starta nya religiösa friskolor

Januaripartierna driver på för att nya religiösa friskolor inte ska få starta. Dagen har frågat Skolinspektionen hur stort intresset är.

###

Allt fler partier pekar ut konfessionella friskolor, ofta kallade religiösa, som ett allt större samhällsproblem. Huvudargumentet mot skolformen är att de konfessionella friskolorna gör samhället mer segregerat och ett förbud handlar därför om att förbättra integrationen.

Punkt 57 i Januariöverenskommelsen, regeringsavtalet mellan S, MP, C och L, handlar om att begränsa just de konfessionella friskolorna. De fyra partierna har kommit överens om att "ett etableringsstopp införs för fristående grund- och gymnasieskolor med konfessionell inriktning", medan de redan existerande skolorna ska få vara kvar.

Vill starta skolor

Frågan är hur pass stort intresset är att starta nya religiösa skolor? Nyligen intervjuade Dagen exempelvis skolchefen Jan Rosman från Agape i Norrköping om hans ambition att starta nya kristna friskolor. Men än så länge har han inte några ansökningar skickats in. Och när Dagen hör av sig till Skolinspektionen för att ta reda på hur stort intresset är för att starta nya religiösa friskolor visade det sig vara ytterst svalt.

Inga ansökningar

I år har inte en enda ansökan kommit in om att få starta en ny friskola på konfessionell grund, svarar Skolinspektionen. De har gått igenom samtliga inkommande ansökningar från i år efter en förfrågan från Dagen.

Däremot har två konfessionella friskolor ansökt om att få utöka sin verksamhet, varav en redan har fått avslag på sin ansökan.

Läs mer: Jan Rosman: "Jag vill starta nya kristna friskolor"

Ingen statistik

Skolinspektionen för inte någon löpande statistik på antalet konfessionella friskolor. Men sedan debatten på allvar brakade loss under våren 2017, då det uppmärksammades att Al Ahzarskolar i Stockholm separerade på pojkar och flickor i skolbussen, har antalet konfessionella friskolor legat på omkring 70 stycken. Det finns inga indikationer på att många uttalat religiösa friskolor är på väg att starta.

Inte så enkelt

Men frågan är inte så enkel. För det finns religiösa aktörer som startar friskolor, men som inte anmäler till Skolinspektionen att det är en konfessionell verksamhet. Nyligen skrev exempelvis Dagen om att Räddningsmissionen i Göteborg fått grönt ljus att starta grundskolor, bland annat för att de vill bidra till en förbättrad integration.

Räddningsmissionen bedriver sin verksamhet på kristen grund, men den skola som de nu är på väg att starta upp är inte anmäld som en konfessionell friskola till Skolinspektionen. Flera andra skolor som i debatten med jämna mellanrum betraktas som religiösa är heller inte officiellt konfessionella friskolor.

Läs mer 10 frågorna som kommer avgöra religiösa friskolornas framtid

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman är reporter på Dagen.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Nyheter

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar