20 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Fyra trossamfund mister sin vigselrätt

Fyra danska trossamfund har fråntagits sin vigselrätt eftersom de inte uppfyllt myndigheternas krav på öppenhet.

Åtgärden berör två kristna trossamfund, samt ett hinduiskt och ett sikhiskt, rapporterar danska tidningen Kristeligt Dagblad i sin nätupplaga. De två kristna samfunden är den Makedoniske ortodoxe kirke och Menigheden af kristne i Jesu navn.

Enligt det danska kyrkoministeriet är det första gången något trossamfund fråntas vigselrätten sedan landet fick en ny lag för trossamfund 2017.

I Danmark är trossamfunden skyldiga att förse myndigheterna med en rad upplysningar rörande sin organisation och ekonomi samt grunderna i sin troslära. Det har inte de fyra nämnda samfunden lyckats göra på ett tillfredsställande sätt och därför straffas de nu. De kan dock söka vigselrätt igen om de så önskar och får då genomgå en ny prövning.

Som det nu är mister samfunden rätten att kalla sig trossamfund och de rättsliga privilegier som därmed följer.

Totalt finns 200 registrerade trossamfund i Danmark.

Läs också Här är svenska samfunden som inte viger samkönade par

Urban Thoms

Urban Thoms är mångårig skribent på Dagen och en av redaktörerna för Dagens kulturbevakning.

Fler artiklar från Nyheter