12 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Biskop Thomas Petersson förnekar muslimsk bön i gotländska kyrkor

En artikel i Hela Gotland med rubriken "Biskopen öppnar för att upplåta gotländsk kyrka för muslimer" har fått spridning i sociala medier. Men enligt biskop Thomas Petersson innehåller texten flera fel.

Den aktuella insändaren är ett referat från ett samtal som Visby biskop Thomas Petersson nyligen hade med Staffan Bergström, professor emeritus i internationell hälsa och mottagare av 2010 års Hedeniuspris, som utdelas av Humanisterna.

Temat för samtalet var "Tro möter tro – vad betyder det religiösa språket?" och enligt insändaren i Hela Gotland, som är skriven av en medlem i Humanisterna, sa Thomas Petersson bland annat att det måste finnas ett gemensamt intresse hos alla religioner att söka samförstånd och undvika att omvända icke-kristna till att bli kristna.

Handlade om tvångsomvändelse

Enligt artikelförfattaren sa han också att alla religiösa människor tillber samma gud.

Dagen har varit i kontakt med Thomas Petersson som skriver följande:

"Jag kan på intet sätt tänka mig att det finns någon annan gud är den Gud som skapat himmel och jord. Det är för mig en självklarhet. Den tro jag bär kommer ifrån att jag tror att Jesus Kristus är vägen till Gud. För mig finns ingen annan väg. Alla människors längtan efter Gud är en sann gudslängtan och är efter den enda Guden. Det som skiljer oss åt är tron på att Jesus Kristus är min frälsare och visar mig vägen till Gud."

Dementi har publicerats

När det gäller formuleringen om att icke-kristna inte ska omvändas skriver biskopen att samtalet handlade om tvångsomvändelse – något som inte framgår i texten.

Sedan insändarartikeln publicerades på fredagen har den fått spridning i sociala medier och enligt Visby stift har även journalister hört av sig med frågor.

På tisdagen publicerade därför stiftet en kommentar på Svenska kyrkans sajt – samma text har även skickats till Hela Gotland som har lagt ut den i direkt anslutning till referatet från samtalet.

Där kommenterar Thomas Petersson bland annat rubriken på artikeln i Hela Gotland, "Biskopen öppnar för att upplåta gotländsk kyrka för muslimer" – något som över huvud taget inte står i texten.

Biskopen skriver att det inte finns några planer på, eller samtal om, att upplåta gotländska kyrkor till muslimska föreningar. "Det jag sade i det refererade samtalet i Almedalsbiblioteket var att jag är öppen för samtal för att möta de behov som muslimerna skulle kunna ha" skriver han också.

Läs också: Visbys domprost ringde i kyrkklockorna i protest mot seminarium

Johannes Ottestig

Johannes Ottestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar från Nyheter