Nyheter

Allvarligt läge för Immanuelskyrkans kyrkbygge i Örebro

Omkring årsskiftet kommer Immanuelskyrkan i Örebro (EFK) att sätta spaden i jorden för att bygga en ny större kyrka och 70 hyresrätter. Men delar av finansieringen återstår att lösa. Nu beskriver ledningen att kyrkan är i ett ”allvarligt läge” i ett upprop till medlemmarna, där man manar till fasta och bön.

Fler artiklar för dig