15 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Hit går samfundens pengar på 90-kontona

Varje år kommer tiotals miljoner in till de kristna samfundens 90-konton. Dagen har tittat närmare på hur de insamlade medlen används och varifrån de kommer.

1 av 6

Trossamfundet Svenska kyrkan hade 2018 närmare tre miljarder i intäkter, mycket tack vare medlemmarnas kyrkoavgift. I stort sett alla intäkter från kyrkoavgiften går tillbaka till de lokala församlingarnas arbete. Omkring 175–180 miljoner kronor kommer in till kyrkans internationella arbete, Act Svenska kyrkan, via 90-kontot.

– De pengar vi får in till Act kommer till största del från privatpersoner som ger direkt eller via insamlingar i församlingarna, säger Eva Pérez Järnil, insamlingschef för Act Svenska kyrkan.

Fyra fokusområden

Även Equmeniakyrkan får in en stor del av sina pengar via kyrkoavgiften, omkring en tredjedel av de totala intäkterna. Av dessa går cirka 70 procent tillbaka in i församlingarna och återstående del i huvudsak till församlingsstöd. De övriga intäkterna, som framför allt kommer in från privatpersoner och församlingar, går till fyra fokusområden.

– Det handlar om internationellt arbete, pastors- och diakonutbildningen, nationellt arbete och ungdomsorganisationen Equmenia, säger George Olvik, kommunikationschef på Equmeniakyrkan.

Evangeliska frikyrkan har ett liknande upplägg som Equmeniakyrkan. Där går ungefär hälften av kyrkoavgiften till församlingarnas arbete och hälften till fyra fokusområden: församlingsbyggande, barns rättigheter, arbete mot människohandel och hållbar försörjning. Förutom kyrkoavgiften är det gåvor från församlingar och privatpersoner som bidrar till 90-kontot.

För Livets Ord, Frälsningsarmén och EFS kommer intäkterna nästan uteslutande från enskilda personers gåvor. Pengarna på Livets ords 90-konto går till internationellt missionsarbete, församlingsarbetet och sociala insatser. Även EFS lägger sina pengar på missionsverksamhet och arbetet i de lokala föreningarna.

Frälsningsarméns använder sina intäkter till kårernas sociala arbete och särskilda insatser på organisationens institutioner för missbrukare, hemlösa och unga.

– Institutionernas verksamhet finansieras av det offentliga, men om de vill göra något extra som att dela ut nya underkläder kan pengarna från 90-kontot användas till det, säger Eva Gustin, informationsansvarig på Frälsningsarmén.

Socialt arbet i flera länder

Svenska alliansmissionens 90-­konto­ är helt kopplat till insamlingskanalen Ge för livet, där intäkterna kanaliseras ut i socialt arbete i 25 länder. Pengarna som kommer in till Katolska kyrkan går i princip uteslutande vidare till samfundets hjälparbete Caritas Sverige, som bedriver humanitära biståndsprojekt runt om i världen. Pingst FFS har inget eget 90-konto, men har insamlingskonton för sina verksamheter PMU, LP, Ibra Radio och TV Inter.

Läs mer Kyrkoavgift till samfunden en succé

Lägst kostnader i förhållande till intäkterna under 2018 hade Svenska kyrkan, Katolska kyrkan, Livets ord och EFS. Alla tre framhåller vikten av att hålla nere kostnaderna så att så mycket som möjligt av pengarna går till ändamålen.

– Vi har en slimmad och effektiv organisation och sedan har vi också valt att ha en modest lönesättning, säger Johan Ericsson, kommunikationschef på EFS.

Även övriga samfund har låga kostnader som mål, men flera av dem framhåller att det är nödvändigt med en god administration.

– Givaren vill att pengarna används på ett bra sätt och då behöver vi ha koll på vart pengarna tar vägen, säger George Olvik.

Läs också Så mycket tar kristna hjälporganisationerna av hundralappen du skänker

Albin Larsson

Albin Larsson är reporter och printredaktör på Dagen.

Fler artiklar från Nyheter