01 oktober 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Stort internt gräl i KD om försörjningskrav

Flera ledande företrädare för Kristdemokraterna gör nu revolt mot partistyrelsens förslag om försörjningskrav vid familjeåterförening. Bland kritikerna återfinns även stora delar av partistyrelsen.

Det är ett familjegräl i dubbel bemärkelse. Dels handlar det om att Kristdemokraternas innersta kärna, partistyrelsen, är oense och två olika falanger har trätt fram och tar strid mot varandra offentligt. Dels handlar det om att själva sakfrågan som berörs är familjeåterförening, en inte helt oväsentlig fråga för ett parti som marknadsför sig som det familjevänliga partiet.

Krav vid återförening

Partistyrelsen har inför helgens riksting föreslagit att större försörjningskrav ska ställas för dem som vill ha familjeåterförening i Sverige. Det ska även gälla för barn som kommer hit och vill få hit sina föräldrar.

Det är den frågan som fått 11 tongivande kristdemokrater att skriva en debattartikel i Dagens Nyheter där de protesterar mot förslaget. Fem av dem som skrivit under sitter redan i partistyrelsen, de övriga är riksdagsledamöter, de mest namnkunniga i protestaktionen är Lars Adaktusson, Acko Ankarberg Johansson och David Lega.

"Vi säger nej till partistyrelsens förslag att ensamkommande barn och unga under 18 år ska vara ansvariga för att försörja sina föräldrar som villkor för att få återförenas med dem här", skriver de 11 kristdemokraterna.

Farliga resor

Syftet med KD:s hållning är bland annat att förhindra att barn skickas ut på livsfarliga resor till EU för att söka asyl, med målet att sedan få hit sina föräldrar via familjeåterförening.

"Vi blundar inte för att det kan förekomma men det finns inget stöd för att det skulle vara det vanligaste motivet", skriver de kritiska KD-rösterna.

De pekar i stället på barn som flytt från förföljelse, från hot, trafficking eller riskerar att bli barnsoldater. Att de barnen ska kunna försörja sina föräldrar inför en återförening i Sverige är ett alltför tungt ansvar, menar de.

I debattartikeln protesterar de även mot att enbart en förälder ska få återförenas utan försörjningskrav med sina barn i de fall där föräldrar skiljts åt i samband med flykt.

Bemöter kritiken

Kristdemokraternas migrationspolitiske talesperson, Hans Eklind, har på sin Facebook-sida bemött kritiken.

"Mina partivänner skriver att familjeåterförening är bra och önskvärt. Det håller jag med om", skriver Hans Eklind.

"Problemet är att dagens system aktivt uppmuntrar den familjesplittring som äger rum när minderåriga skickas i förväg till Europa, ofta på livsfarliga vägar med många gånger hänsynslösa människosmugglare".

Läs också Äktenskapet mellan frikyrkorna och KD är över

Olika slutsatser

Hans Eklind menar att de 11 som skrivit DN-debatten i sin egen text även lyfter upp den här problematiken, men konstaterar att de sedan landar i två helt olika slutsatser om vad som bör göras.

"Det partistyrelsen vill göra är att fokusera på de mest skyddsbehövande och avskräcka från missbruk. Dagens system gör inte det", skriver Hans Eklind.

I sitt svar gör han också en bredare analys, där han tar upp att integrationen fungerat dåligt under lång tid och att Sverige har en integrationsskuld. Bland annat innebär det att KD vill få ned antalet asylsökande.

Positionerar sig

Familjegrälet som nu tornat upp sig kommer med stor sannolikhet följa med in till KD:s riksting som hålls i Umeå i helgen. Redan nu går det att se hur kristdemokrater går in och positionerar sig i sociala medier, där vissa väljer att sprida DN-artikeln medan andra hellre sluter upp bakom Hans Eklinds Facebook-inlägg.

Läs också 14 kristdemokrater i Dagen: KD:s försörjningskrav splittrar familjer

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman är reporter på Dagen.

Fler artiklar