01 oktober 2020

En tidning på kristen grundNyheter

KD vill se burkaförbud för skolpersonal

Beslutet blev ett bakslag för partistyrelsen som förlorade med 104 mot 166.

Kristdemokraterna ska verka för ett förbud mot heltäckande slöja, som burka och niqab, bland personal i offentlig verksamhet, till exempel i skola och förskola, beslutar KD:s riksting.

Beslutet blev ett bakslag för partistyrelsen som förlorade med 104 mot 166.

Som exempel på offentlig verksamhet nämns skola och förskola.

Beslutet togs i samband med att en motion behandlades om att se över en möjlighet att begränsa eller förbjuda religiös täckande klädsel för barn under 18 år. Det förslaget röstades dock ned.

När det gäller personal i offentlig verksamhet skriver partistyrelsen i ett svar till motionen att rektorer i dag kan hindra lärare från att bära heltäckande slöja om det påverkar undervisningen negativt.

Partistyrelsen skriver också att det finns en stor risk att ett förbud blir kontraproduktivt och att det i stället stigmatiserar och skrämmer niqab- och burkabärande kvinnor från det offentliga livet.

Fler artiklar