Nyheter

Erna Solberg: Kristendom kommer prägla Norge i århundraden

Norges statsminister skriver en debattartikel i Vårt Land om kristendomens ställning i Norge, där hon konstaterar att kyrkan är en viktig del av den norska kulturen.

Norges statsminister Erna Solberg från partiet Høyre kastar sig in i religionsdebatten.

"Kyrkan är skild från staten, men inte från den norska kulturen och traditionerna." Så formulerar sig Norges statsminister Erna Solberg i en debattartikel i Vårt Land, tidningen Dagens systertidning i Norge.

I artikeln beskriver hon kristendomen som en så integrerad del av den norska kulturen att det går att jämföra med vattnets betydelse för en fisk, något så naturligt att man inte reflekterar över det.

"Vi möter kristendomen i vår flagga, i grundlagen och i namnen som vi ger våra barn", konstaterar Erna Solberg.

Hon tar också upp att vid livets stora stunder är det i kyrkan man möts. Norges statsminister skriver svart på vitt att kristendomen kommer att prägla Norge i århundraden framöver.

Inbjuden till debatt

Anledningen till att Erna Solberg skriver om religion i en kristen tidning är att Vårt Land bjöd in alla norska partiledare till debatt där de ville ge dem chansen att utveckla sin syn på frågor som handlar om religion och livsåskådning. Alla partiledare utom en tackade ja.

Debatten har nu sjösatts och statsministern är först ut med att ta ton.

Mer sekulärt

I sin artikel tar Erna Solberg upp att Norge blivit mer sekulärt och mångreligiöst. Det är inget hon ser något problem med, utan konstaterar att landet hanterar denna mångfald på ett bra sätt, "fredligt, stabilt och tillitsfullt".

År 2012 skildes stat och kyrka åt i Norge och Erna Solberg berättar att många innan dess kontaktade henne och påtalade att det var fel väg att gå.

"Sanningen är att det har varit ett gott exempel på den konservativa ideologin om att förändra och bevara", skriver Erna Solberg.

Hon menar det inte ligger i tiden att ha en statskyrka, samtidigt betonar statsministern hur viktigt det är att Norska kyrkan förblir en folkkyrka. Erna Solberg vill också lyfta fram en formulering i Høyres partiprogram: "Kyrkan är skild från staten, men inte från norsk kultur och tradition".

---

Partiledarna debatterar religion i Norge

 • Tidningen Vårt Land har erbjudit alla norska partiledare att skriva en debattartikel om religion.

  Alla tackade ja, förutom Bjørnar Moxnes från vänsterpartiet Rødt.

  Först ut att debattera blev Norges statsminister Erna Solberg.

  I sin artikel lyfter hon fram att kristendom är och ska vara en integrerad del av den norska kulturen.

  Erna Solberg styr i dag Norge med hjälp av en fyrpartikoalition där hennes eget parti Høyre är själva navet.

  I regeringen sitter också de norska kristdemokraterna, det liberala partiet Venstre samt det omdiskuterade Fremskrittspartiet, av många stämplat som ett populistparti.

  Tidningen Vårt Land är en norsk kristen dagstidning som också är tidningen Dagens systertidning.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig