Nyheter

Anställda inom vården möter etiska problem varje dag

Många anställda inom vård och omsorg upplever att de möter etiska problem i vården varje dag. Det framkom vid en snabbenkät bland publiken när personal inom palliativ vård möttes på årets PKC-dag i Stockholm.

När de 800 deltagarna fick rösta om hur ofta de fick hantera etiska problem, sa 88 procent att de hanterade etiska problem varje dag eller varje vecka.

Vad är då etiska problem i vården? Föreläsaren på årets PKC-dag (Palliativt Kunskapscentrum)  var läkaren och lektorn i palliativ medicin Marit Karlsson. Hon bad helt enkelt publiken prata med varandra kort och nämna ett etiskt dilemma. Dagenreporterns bänkgrannar Sofia Edholm och Izumi Karlsson vid Kastanjens korttidsboende i Järfälla tog upp problemet med svårigheter när patienters behov ställs mot varandra. Vems behov ska prioriteras? Det handlade också, sa de, om kommunikations- och språkproblem.

Finansiering kan bli etisk fråga

Det finns olika typer av etiska problem, förklarade Marit Karlsson. Dels finns särskilda etiska frågor som dödshjälp/sedering.

– De är välavgränsade och ibland spektakulära. Men de är inte de allra vanligaste vi stöter på, sa hon.

Denna vardagsetik är en annan typ av problem. Här handlar det till exempel om kontinuitet inom vården. Om vem som fattar beslut om vårdinsatser – patienten, läkaren eller de anhöriga? Det handlar om övervård/undervård. Om kommunikation. Om patientgrupper som ställs mot varandra, om prioriteringar och om rättvisa.

– En tredje typ av etiska problem är sjukvårdens organisation. Det är stora strukturella frågor som vi kanske tycker ligger inom politikens domän. Men den typen av beslut som handlar om hur vi ska finansiera och organisera sjukvården får ju konsekvenser för patienterna, och det är till sist ett etiskt problem.

Läs mer Joakim Hagerius: Viktigt nej till barmhärtighetsmord

Mer etik ger mindre stress

Hur hanterar man då de etiska problem som dyker upp? Frågan gick återigen till publiken.

– Med egentid! sa Sofia Edholm och Izumi Karlsson spontant om det problem de nämnt.

Ofta löses problemen när människor upplever att de blir lyssnade på och sedda.

De berättade också att de har en bra arbetsgrupp där man pratar om etiska problem. Etiska grupper visade sig finnas på hälften av deltagarnas arbetsplatser. Andra sätt att aktivt arbeta med de allt viktigare etiska frågorna är att ha en särskild etisk konsult, att ordna etik-caféer, eller ordna etiska ronder. Det viktiga är att öva sig i att identifiera problemen och att reflektera och prata om dem tillsammans, betonade Marit Karlsson. Att bry sig om de etiska problemen är också ett sätt att bry sig om sin personal: det skapar bättre arbetsplatser och mindre stress i vården, sa hon.

Läs mer Rädsla för smärta ligger bakom krav på dödshjälp

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig