06 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Rädsla för smärta bakom dödshjälpskrav

Ropen på att tillåta dödshjälp i Sverige kan till en del förklaras av rädslan att inte få god vård i livets slutskede, menar Marit Karlsson, överläkare och lektor i palliativ medicin. – Det finns en rädsla för att lida, och då önskar man tillgång till dödshjälp som möjlighet, säger hon.

Endast för prenumeranter

Inger Alestig

Inger Alestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar