18 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Kristna socialdemokrater vill se nytt upprop om amnesti för ensamkommande

I ett nytt asylpolitiskt program på 23 punkter säger Socialdemokrater för tro och solidaritet att de vill se ett nytt upprop om amnesti för ensamkommande som fått vänta länge på asylbesked.

Det nya programmet innehåller 23 punkter, och innehåller förslag som nu kommer att skickas till olika organisationer i civilsamhället och arbetarrörelsen. Förslagen kommer sedan att i utvecklas i samråd med dessa organisationer.

I ett pressmeddelande beskriver Socialdemokrater för tro och solidaritet bakgrunden till att man nu arbetat fram ett nytt program.

"Positiv kraft"

Där pekar man på att över 70 miljoner människor befinner sig på flykt i världen. Samtidigt "anstränger sig EU för att hålla flyktingarna borta och minska antalet människor som söker asyl i Europa". Även i Sverige har asylpolitiken utvecklats åt fel håll, menar organisationen, med en mer restriktiv flyktingpolitik.

Socialdemokrater för tro och solidaritet vill i stället att Sverige ska vara "ett internationellt humanitärt föredöme" när det gäller asyl-och flyktingpolitik. De vill föra fram en flyktingpolitik "som utgår från en syn på invandring och flyktingmottagning som en överlag positiv kraft i samhället".

EU bör subventionera

Bland förslagen finns ett förnyat upprop på amnesti för de ensamkommande flyktingar som fått vänta länge på asylbesked, ett återinförande av permanenta uppehållstillstånd, ett stopp för utvisningar till Afghanistan, att mottagandet av kvotflyktingar ska fördubblas, samt stärkt rättssäkerhet. EU bör också, säger man, ge subventioner till länder som solidariskt deltar i flyktingmottagandet.

Inger Alestig

Inger Alestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar från Nyheter