16 juni 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Kritik mot asylutredningar av konvertiter i Tyskland

Open Doors i Tyskland har undersökt hur kristna konvertiter bedöms av migrationsmyndigheter. Rapporten visar på stora skillnader i förhållande till prästers och pastorers inställning.

I granskningen, som nyligen presenterades, ingår 6 516 konvertiter från 179 kyrkor i hela landet. Detta motsvarar enligt Open Doors 15–30 procent av det totala antalet konvertiter i Tyskland.

Open Doors skriver i sin rapport att allt färre konvertiter får asyl och att den nedgången är brantare än den generella nedgången i antalet beviljade asylansökningar i landet.

Fler genuint kristna enligt pastorer

Några andra slutsatser är att de olika delstaterna gör olika bedömningar, "att många pastorer och volontärer blev chockade av den höga volymen konvertiter som inte har beviljats asyl", att den stora majoriteten av församlingarna genomför grundlig dopundervisning för dem som är intresserade av den kristna tron samt att inlämning av kyrkliga intyg och dopbevis "konsekvent har haft en negativ inverkan" på det tyska migrationsverkets beslut.

I rapporten står det också att pastorer uppger att 88 procent av konvertiterna som de ansvarar för är genuint kristna och att 86 procent av konvertiterna visar detta genom deltagande i församlingslivet. Under perioden 2018–2019 beviljade samtidigt tyska migrationsverket bara skyddsstatus till 37,6 procent av personerna i den undersökta gruppen.

"Ompröva sin aktuella information"

"Ett syfte med denna representativa undersökning var att undersöka det utbredda antagandet att många muslimer konverterar till kristendomen av strategiska skäl. Denna studie är avsedd att göra det möjligt för inrikesministrar på federal och statlig nivå, liksom personalen på BAMF (Office for Migration and Refugees) och förvaltningsdomstolarna, att ompröva sin aktuella information", skriver Markus Rode, ledare för Open Doors i Tyskland.

Kravlista med sex punkter

Open Doors presenterar också en kravlista med sex punkter i rapporten. Det handlar bland annat om att konvertiter inte ska få utvisas till muslimska länder där de riskerar förföljelse och att intyg från kyrkor ska respekteras av tyska migrationsmyndigheter.

"Jag hoppas och ber att alla som är involverade i beslutsprocessen ska bli mer medvetna om deras ansvar för konvertiternas liv som anförtros oss, och att de agerar därefter", skriver Markus Rode.

Johannes Ottestig

Johannes Ottestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar från Nyheter

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar